ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๗๒ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๔

Categories: ประกาศ