‘กัญชาเสรี’ ผิดทิศ ผิดทาง ระวังได้ไม่คุ้มเสีย เอาอนาคตเยาวชนมาแลกคะแนนเสียง ‘สุทิน’ เตือนหลอกให้ปลูกแต่ส่งออกไม่ได้ สุดท้ายมอมเมาชุมชน สร้างปัญหาสังคม-เป็นภาระแพทย์

พรรคเพื่อไทย จัดเสวนาในหัวข้อ “กัญชาเสรี ผิดทิศ หลงทาง ?” โดยมี นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรค พร้อมด้วย นายแพทย์สุวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. และ นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี ส.ส.อุบลราชธานี ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิษภัยและปัญหาของกัญชาเสรีในขณะนี้

นายสุทิน คลังแสง กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาปัญหากัญชาเสรีไร้กรอบนั้นภาครัฐพยายามพูดอยู่แค่ 2 ประเด็นคือ กัญชาเสรีเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ และ กัญชาเสรีดีต่อเศรษฐกิจ แต่ประเด็นการใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นั้นแพทย์ใช้ในการรักษากันมาก่อนหน้านี้แล้วและหากคิดว่าอยากส่งเสริมประโยชน์การแพทย์จริง ก็ควรส่งเสริมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เอางบประมาณมาอุดหนุนบัญชียาแห่งชาติ เพิ่มงบโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์น่าจะเป็นประโยชน์และชัดเจนกว่า ส่วนด้านเศรษฐกิจนั้นวันนี้ยังไม่เห็นตัวเลขส่งออกที่ชัดเจนเลยว่าประโยชน์จากเรื่องนี้คำนวณออกมาได้เท่าไรและส่งออกได้จริงหรือไม่ เพราะทั่วโลกยังบอกว่ากัญชาคือยาเสพติด ถ้าส่งออกไม่ได้ ก็จะกลายเป็นกัญชาวนเวียนกันอยู่ในประเทศ งบประมาณที่ต้องรักษาผู้เสพ รวมไปถึงภาพลักษณ์ประเทศ ถ้าหักลบกลบหนี้กันกับความเสื่อมโทรมของสังคมแล้ว จึงไม่แน่ใจว่า ได้คุ้มเสียหรือไม่

“วันนี้ถึงขนาดเอาต้นกัญชามาเดินแจกกันในหมู่บ้าน บอกว่า 6 เดือนตัดขายได้ เดี๋ยวพอถึงเวลาขายไม่ได้จริงโดนเขาต้ม กัญชาที่ปลูกไว้ ก็จะวนกลับมาเสพกันเองในครอบครัว คราวนี้กัญชาจะได้วนอยู่ในบ้านในชุมชนเป็นนโยบายที่จะสร้างบาปมโหฬาร และสุดท้าย สังคมก็จะเรียกร้องให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม” รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าว

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มปลดล็อกกัญชา ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่กลับไม่มีกฎหมายรองรับ ทำให้สถิติผู้ป่วยจากการเสพกัญชา เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนมากขึ้น มีตั้งแต่หลอน เมากัญชา จนถึงขั้นรุนแรง ต้องรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องใช้แพทย์บุคลากรสาธารณสุขและงบประมาณจำนวนมากในการรักษา ขอเรียกร้องให้ภาครัฐเปิดเวทีรับฟังความเห็นของบุคลากรด้านการแพทย์โดยตรง เพื่อจะได้รู้ถึงปัญหาแท้จริงมากกว่าการฟังหมอการเมือง โดยไม่ฟังเสียงจากหมอมืออาชีพ

นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี กล่าวว่า ปัญหาจริงที่พบในพื้นที่คือ ครอบครัวและชุมชนได้รับผลกระทบรุนแรงตั้งแต่เปิดกัญชาเสรี เช่นหมู่บ้านหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี มีเด็กและวัยรุ่นรวมตัวเสพกัญชาโดยที่พ่อแม่ออกไปทำงานไม่ทราบเรื่อง เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ตรวจพบ ก็ห้ามไม่ได้ กำนันผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าไม่รู้จะห้ามอย่างไร พอแจ้งเตือนไปยังพ่อแม่ ก็กลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว ลามออกมาถึงหมู่บ้านชุมชน เป็นตัวอย่างจริงที่เห็นชัด ดังนั้นจึงไม่ควรเอาอนาคตของเยาวชนไทยไปแลกกับผลประโยชน์และคะแนนเสียงทางการเมืองของพรรคการเมืองเช่นนี้

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ กล่าวว่า นโยบายกัญชาเสรีขณะนี้ คือนโยบายตายเอาดาบหน้า เพราะไม่มีมาตรการรองรับ ภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นขอคนไทยไปต่างประเทศเสียหาย วันนี้ คนไทยถือพาสปอร์ตไทยไปต่างประเทศ ถูกจับตรวจกระเป๋าเดินทาง โดนจับตรวจสารเสพติดในร่างกาย ประเด็นอ่อนไหวสะท้อนถึงการยอมรับนโยบายกัญชาเสรีของไทยมากน้อยเพียงไร รัฐบาลเคยคิดหรือไม่ จึงมีคำถามว่าควรยกเลิกหรือไม่ ถ้ายังไม่ยกเลิก ควรจะแขวนนโยบายกัญชาเสรีไว้ชั่วคราว รอให้มาตรการพร้อม ทุกคนเข้าใจ วันไหนพร้อมค่อยประกาศเสรีอีกครั้ง