“เพื่อไทย” ดันตั้งกระทรวงการข้าว ค้านนโยบายปลูกกัญชาหวั่นลูกหลานติดทั้งประเทศ ลั่น ลต.ครั้งหน้าเพื่อไทยกวาด 4 เก้าอี้ลพบุรี ไม่ยอมให้โจรครองเมือง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย เมื่อวานนี้ (8 สิงหาคม) มีนักการเมืองพรรคหนึ่งได้ไปกล่าวปราศรัยที่จังหวัดลพบุรี ว่าจะส่งเสริมให้ชาวลพบุรีปลูกกัญชา ตนในฐานะผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย ไม่มีนโยบายให้ประชาชนเสพยาเสพติด หรือยุยงส่งเสริมคนลพบุรี เพราะตนรู้ว่าคนลพบุรีฉลาดพอ คนลพบุรีตัดสินใจได้ว่าจะเลือกผู้แทนของเขาแบบมีคุณภาพ ท่านบอกจะเหมาหมดทั้งลพบุรี ท่านถามคนลพบุรีส่วนใหญ่หรือยัง ประเด็นต่อมาคือ นโยบายของพรรคเพื่อไทยยืนยันมาเสมอว่า น้ำคือชีวิต เราจะวางแผนบูรณาการน้ำทั้ง 2 ลุ่มน้ำ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี นอกจากนี้ จังหวัดลพบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่ทำนา ทำไร่ ตนในฐานะตัวแทนของพรรคเพื่อไทย เราได้เสนอกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรทั้งระบบที่ทำมาหากินอยู่โดยได้ยื่นญัตติต่อสภา โดยสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาซึ่งตนได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ภาคกลางทั้งหมด วันนี้คนลพบุรีโชคดีที่ในอนาคตจะมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิของตัวเองในการทำกิน ซึ่งต่อไปจะได้มีการพิสูจน์สิทธิต่อไปว่าเกษตรกรใช้อยู่ก่อน อยู่หลัง ขณะที่ผลผลิต เราได้เสนอตั้งกระทรวงการข้าว โดยประเด็นนี้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วเพื่อเสนอสภาฯ ต่อไป

นายอุบลศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากประเด็นข้างต้น กมธ.ฯ ได้แปรญัตติเพื่อให้พี่น้องชาวไร่อ้อยได้เงินเพิ่มจากการขายผลผลิต และผลพลอยได้จากการแปลงอ้อยเป็นน้ำตาล นี่คือการสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ไม่ใช่เอาแต่ปลูกกัญชาๆ ตนไม่เห็นด้วย และเชื่อว่าคนลพบุรีไม่ต้องการพรรคการเมืองที่มีนโยบายเช่นนี้ แล้วเป็นนั่งร้านให้ผู้บริหารประเทศที่มาจากเผด็จการ หากในอนาคตท่านจะมาเป็นนายกฯ ตนเชื่อเลยว่าลูกหลานไทยจะติดกัญชากันทั้งประเทศคนลพบุรีไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้ และจะทำให้การเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.เขตจากลพบุรี 4 คน และส.ส.บัญชีที่ได้จากคะแนนเสียงชาวลพบุรีอีก 1 คน เป็น 5 คน เราไม่ยอมให้โจรครองเมืองแน่นอน