นพดล ชี้ ดีเอ็นเอเพื่อไทยยึดมั่นในระบบการออกกฎหมายที่ถูกต้อง นั่นคือสาเหตุที่สนับสนุนสูตรหาร 500 ไม่ได้

นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ระบบการเมืองไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ นักการเมืองจะโหวตอย่างไรย่อมมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้า ขณะนี้มีการถกเถียงเรื่องการเลือกตั้งสูตรหาร 500 หรือ 100 พรรคใดจะได้ประโยชน์ทั้งๆที่ประเด็นที่เป็นแก่นหรือหัวใจของเรื่องนี้คือความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายเลือกตั้งสูตรหาร 500 ซึ่งหลักการสำคัญคือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด กฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งมิได้ แต่สูตรหาร 500 มันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 91 ที่รัฐสภาพึ่งแก้ไขไปไม่นานอย่างชัดเจน แจ่มแจ้งดังแสงตะวัน ไม่ต้องสงสัย ไม่มีช่องให้ตีความ เอาประเด็นนี้ประเด็นเดียว พรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนสูตรหาร 500 ไม่ได้แล้ว โดยไม่ต้องพิจารณาประเด็นว่าระบบเลือกตั้งสูตรไหน ใครได้ใครเสีย “ต้องติดตามการประชุมรัฐสภาในวันที่ 15 สิงหาคมว่าผลจะเป็นอย่างไร แต่เข็มทิศเส้นทางเพื่อไทยชัดเจน ไม่สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งสูตร 500 เพราะมันขัดรัฐธรรมนูญ ประสานงากับหลักนิติรัฐ และบั่นทอนเสถียรภาพทางการเมือง เมื่อถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ พรรคเพื่อไทยขอเดินไปทิศที่ถูกต้อง”