“พวงเพ็ชร” วอนศาลรธน. เร่งวินิจฉัยปม 8 ปี “ประยุทธ์” หวั่น สังคมความเห็นแตกเป็นชนวนขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ของการบริหารประเทศภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้ประเทศประสบปัญหาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากการบริหารงานที่ผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ วันนี้ ภายใต้รัฐธรรมนูญที่พวกท่านเป็นคนยกร่างขึ้นมามีการกำหนดวาระการตำแหน่งของนายกฯ ว่าจะดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปี ไม่ได้ ทว่า การเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ กลับกลายเป็นข้อถกเถียงว่าจะเริ่มนับเมื่อไร จนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้เข้าชื่อกันยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดลง

“วันนี้ สังคมเกิดข้อถกเถียงต่อประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ดังนั้น เพื่อให้ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในสังคม รวมถึงความเสียหายจากการบริหารราชการแผ่นดินในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ดิฉันขอวอนให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในประเด็นนี้โดยเร็วก่อนวันที่ 24 สิงหาคม ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งของพล.อ.ประยุทธ์ เพราะวันนี้ภาคส่วนต่างๆในสังคม รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่“ นางพวงเพ็ชร กล่าว