อนุสรณ์ ถาม ถ้าไม่มีประชุมเอเปค จะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี รัฐบาลเตรียมยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร 1 ต.ค.นี้ ว่า รัฐบาลพยายามหลบหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาโดยตลอด การคงประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อคุมคนมากกว่าคุมโรค ยึดความมั่นคงของรัฐบาลก่อนความปลอดภัยของประชาชน หรือไม่ การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เลยเตรียมยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินในวันที่ 1 ต.ค. ถ้าไม่มีประชุมเอเปคจะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ประชาชนคนไทยเรียกร้องให้มีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่อนคลาย แต่รัฐบาลไม่ยกเลิก มีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองเพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เพื่อปราบม็อบนักศึกษา ม็อบเกษตรกร ม็อบ ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากโครงการต่างๆของรัฐ แต่พอจะจัดประชุมเอเปคอาจถูกกดดันจากประเทศต่างๆที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม เพราะการคงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆไม่สบายใจ ไม่มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเลื่อนการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปเป็นวันที่ 1 ต.ค. รัฐบาลควรยกเลิกทันที แทนที่รัฐบาลจะเห็นประชาชนเป็นศูนย์กลาง กลับยึดหน้าตาและภาพลักษณ์ของรัฐบาลเป็นสำคัญ การคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้นานๆ ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างสับสน การจัดโครงสร้างองค์กรที่ใช้อำนาจตามกฎหมายขาดความชัดเจน ขาดบูรณภาพและสร้างความสับสนต่อประชาชนเป็นอย่างมาก

“คุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้พ.ร.ก. ฉุกเฉิน รัฐบาลสะดวก ประชาชนสะดุด รัฐบาลมั่นคง แต่ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิ รัฐบาลจึงควรต้องยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินทันที” นายอนุสรณ์ กล่าว