“ทัศนีย์”ขอ “ประวิตร”อย่าด้อยค่าท้องถิ่นควรให้ความสำคัญมากกว่านี้ อัด “มหาดไทย”เห็นแก่ตัวมองท้องถิ่นเป็นภาระ ชี้โยนแต่ภารกิจเพิ่มแต่ไม่สนับสนุนงบประมาณ

นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า หลายปีที่ผ่านมารัฐบาล โดยเฉพาะพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่เคยให้ความสำคัญกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งๆที่ท้องถิ่นเป็นด่านหน้าในการแก้ปัญหา ให้ประชาชนในทุกด้านทั้งความเป็นอยู่ น้ำท่วม น้ำแล้ง ถนนหนทาง ท้องถิ่นทำงานหนักมาก

กรณีที่กระทรวงมหาดไทยบอกว่ามีการเพิ่มงบประมาณให้ท้องถิ่น เป็นการสร้างภาพมากกว่า เพราะงบประมาณที่เพิ่มนั้น เพิ่มตามพันธกิจที่รัฐโยนภาระให้ ทั้งนมโรงเรียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อีกทั้งในช่วงการระบาดไวรัสโควิดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาผู้นำท้องถิ่นทำงานร่วมกับอสม.ในการดูแล ผู้ป่วยโควิด ที่อยู่ในพื้นที่ หรือ มาจากพื้นที่อื่น เพื่อระงับยับยั้งการระบาด การจัดตั้งศูนย์ พักคอย การจัดหาเตียง การหายารักษา รวมไปถึงอาหารการกิน การดำเนิน การของท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแต่อย่างใด

นางสาวทัศนีย์ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลโยนแต่ภารกิจให้แต่ไม่สนับสนุนงบประมาณ งบประมาณรัฐบาลบอกว่าเพิ่มให้เป็นเพียง ตัวเลขทางบัญชี เพราะความเป็นจริงคืองบประมาณตามภารกิจที่รับโอนมา ท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ในขณะที่ภารกิจของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นมหาศาล

“อยากฝากไปถึงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี ลงมาดูแลท้องถิ่นให้มากกว่านี้ อย่าใช้งบประมาณไปกับการซื้ออาวุธเพิ่มสวัสดิการให้กำลังพล ควรนำงบประมาณบางส่วนมาดูแลท้องถิ่น เพื่อทำงานให้ประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ ท้องถิ่นกำลังลำบาก ภาษีก็เก็บได้น้อยเพราะเศรษฐกิจไม่ดี การจัดสรรงบประมาณจากรัฐ ก็ไม่เพียงพอต่อการบริหารพื้นที่ หากอยากเห็นประเทศไทยเดินหน้า รัฐบาลต้องจริงใจกับองค์กรปกครองท้องถิ่นมากกว่าที่เป็นอยู่ กระทรวงมหาดไทยไม่ควรมองท้องถิ่นเป็นภาระ รวมทั้งไม่ควรด้อยค่าองค์กรปกครองท้องถิ่น ” นางสาวทัศนีย์ กล่าว