“ปิยวัฒน” จี้ “ประวิตร” สอบเงินช่วยปลูกข้าวอินทรีย์ 3 ปีหาย ไม่จ่ายชาวนา เผยเกษตรกร 11 จังหวัด เงินช่วย1,787 ล้านบาทล่องหน กรมการข้าว อ้างเร่งรัดแล้วแต่ไร้งบประมาณ

นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์นี้ ภายใต้นโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของเกษตรกร และบริหารจัดการข้าว ตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560-2564) ทั้งนี้ พบว่าเกษตรกรหลายพันครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ตามที่รัฐบาลต้องจ่าย

กระทรวงเกษตรยังไม่จ่ายเงินให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2562 ทั้ง 11 จังหวัด ยโสธร มุกดาหาร ชัยภูมิ ศรีษะเกษอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ดและอำนาจเจริญ ผ่านมา 3 ปีแล้ว เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนแต่อย่างใด คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,787 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลยังไม่มีกำหนดว่าจะจ่ายให้เกษตรกรเมื่อไหร่ ทั้งนี้เกษตรกร ที่เขาร่วมโครงการรัฐหลายพันคนกำลังรอเงินจากรัฐ

นายปิยวัฒน กล่าวด้วยว่า จากการติดตามสอบถามไปยังกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับคำตอบว่า กำลังอยู่ระหว่างการเร่งรัด ดำเนินการของบประมาณกลาง รายการสำรองจ่าย จากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ พร้อมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แต่จนถึงวันนี้กรณีดังกล่าว ยังไม่มีการนำเข้าหารือในคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด อ้างแต่เร่งรัดมาตลอด 3 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังไม่มีกำหนดการว่าจะจ่ายเงินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ เมื่อใด

“ขอเรียกร้องไปยังพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรีและนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับปัญหาพี่น้องเกษตรกรมากกว่านี้ เงินจำนวนนี้สำคัญกับพี่น้องเกษตรกรมาก ควรเร่งอนุมัติงบประมาณจ่ายเงินคงค้างให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ น่าสงสัยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอะไรมากกว่ากัน ซื้ออาวุธเร็ว ช่วยชาวสวนยางเร็ว แต่เพิกเฉยกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว” นายปิยวัฒน กล่าว