ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๗๓ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ