จิรายุ โวยรัฐบาลห่วยแตกปล่อยข้าวของแพงทั้งแผ่นดิน ชี้ก่อนสิ้นปีนี้ค่าไฟพุ่งเกิน 5 บาทต่อหน่วยแน่นอนหลังรัฐบาลบิ๊กตู่อยู่มาแปดปี โอบอุ้มแต่นายทุนพลังงาน

ล่าสุดกู้แสนล้านชดเชยต้นทุนค่าไฟให้ EGAT ไปแล้วแสนล้านแต่กลับไม่ เจรจากับเอกชนที่รัฐต้องจ่ายค่าความพร้อมอีกปีแปดหมื่นล้าน แต่ดันจะซื้อไฟเอกชนไทยในลาวอีก5แห่ง3,800 เมกฯทั้งๆที่เศรษฐกิจทดถอยความต้องการไฟโอเวอร์ซัพพลายสุดท้ายกรรมตกไปทีาประชาชนต้องรับเวรค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันแพงไปแทน

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการได้พิจารณากรณีต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและแนวโน้มที่ รัฐบาลจะพลักภาระ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไปให้กับประชาชน ด้วยการขึ้นค่าไฟเพิ่ม ซึ่งคาดว่าจะ สูงขึ้นถึง 5 บาท/หน่วยก่อนสิ้นปีแน่นอน ถือเป็นความห่วยแตกในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

ทั้งนี้ กรรมาธิการส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า หากรัฐบาลยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อน กรรมจะตกกับคนไทยทั้งแผ่นดิน

ทั้งนี้ตนขอให้รักษาการนายกรัฐมนตรี เร่งแก้ไขเป็นวาระเร่งด่วนเนื่องจากจะเกิดซูนามิทางพลังงานและค่าครองชีพที่แพงมหาโหดจะโถมเข้าใส่ประชาชนตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยกรรมาธิการมีความเห็นว่า

1.ขอให้ยกเลิกการกู้เงินเพื่อมาชดเชยให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งกู้เงินไปแล้ว 110,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะขอกู้เพิ่มอีกเนื่องจากสถานการณ์พลังงานของประเทศและโลกจะเข้าสู่โหมดราคาสูงในช่วงหน้าหนาว

2.ขอให้ยกเลิกหรือทบทวนการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนที่ไปลงทุนในประเทศลาวจำนวน 3,800 เมกะวัตต์ที่จะเริ่มต้นในปี 2570 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการต้องการใช้ไฟถดถอยลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

3.ให้รัฐบาลยกเลิกหรือชะลอการจ่ายค่าความพร้อมของโรงงานผลิตไฟฟ้าเอกชนที่รัฐบาลต้องแบกรับภาระปีละ แสนล้านบาทหรือขอชะลอการจ่ายโดยเร่งนำเข้าสู่มติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเป็นวาระเร่งด่วน

4.ให้เร่งแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างบริษัทเชฟร่อนและโททาล กรณีแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลที่ไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้เต็มกำลังทำให้รัฐบาลต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศที่มีราคาสูงเกินจริงมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขณะนี้

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะติดตามตรวจสอบกระทรวงพลังงานและส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้นำรัฐบาลหากยังเพิกเฉยปล่อยให้ข้าวของแพงทั้งแผ่นดินราคาค่าไฟฟ้าค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นไม่หยุดก็ขอให้ประชาชนจดจำผลงานของรัฐบาลชุดนี้ ที่ทำทุกอย่างพุ่งสูงทั้งหนี้สินของประเทศค่าครองชีพยกเว้นรายได้และเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำ เลือกตั้งครั้งหน้าก็ขอให้นึกถึงคนในรัฐบาลนี้ที่ทำเจ๊งไปทั้งแผ่นดิน นายจิรายุกล่าว