อนุสรณ์ ถาม มีชัยพูด 2 ครั้งไม่ตรงกัน เจตนาเล็งเห็นผลอย่างไร

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ที่มีการเผยแพร่เอกสารที่อ้างว่าเป็นคำชี้แจงของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ส่งเป็นเอกสารถึงศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ไม่แน่ใจว่าเอกสารที่หลุดออกมาเป็นเอกสารคำชี้แจงของนายมีชัยจริงหรือไม่ ไม่รู้ว่ากระบวนการที่ปล่อยเอกสารหลุดมีเจตนาอย่างไร แต่หากเป็นไปตามที่ปรากฏในสื่อ การอ้างว่าบันทึกการประชุมกรธ.ครั้งที่ 500 เจ้าหน้าที่บันทึกไม่สมบูรณ์ มีความผิดพลาด บันทึกเอาตามความเข้าใจตัวเอง และไม่มีการรับรองรายงานการประชุมด้วยนั้น ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะข้าราชการที่ถูกคัดสรรมาให้จดบันทึกรายงานการประชุม ถือเป็นระดับสุดยอดฝีมือทำงานเป็นคณะ ไม่ได้จดคนเดียว มีเทคโนโลยีช่วยบันทึกการประชุมไว้ทั้งหมด ถ้าสรุปผิด 4-5 ปีที่ผ่านมาทำไมนายมีชัยและผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆไม่ทักท้วงหรือขอแก้ไขให้ถูกต้อง การโยนบาปให้เจ้าหน้าที่ถ้าไม่เป็นความจริงถือเป็นเรื่องที่น่าละอาย

ในเอกสารบันทึกการประชุม กรธ.ครั้งที่ 501 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 มีกรรมการ กรธ. ที่มาร่วมประชุมรวม 18 ราย ไม่มาประชุม 2 ราย โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธาน กรธ. และนายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธาน กรธ.คนที่หนึ่ง เข้าร่วมการประชุมด้วยนั้น ในระเบียบวาระที่ 2 ของการประชุม กรธ.ครั้งที่ 501 ได้มีการรับรองบันทึกการประชุม กรธ.ครั้งที่ 497 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561 ถึงครั้งที่ 500 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมตรวจทานแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข ถือเป็นใบเสร็จและหมัดน็อก นายมีชัยพูดอย่างไรในการประชุมครั้งที่ 500 ถ้าอ้างว่าจดผิดแล้วที่ถูกคืออย่างไร นายมีชัยย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าทำไมพูด 2 ครั้งถึงไม่ตรงกัน มีเจตนาเล็งเห็นผลอย่างไรหรือไม่ ความเห็นของนายมีชัยถือเป็นเพียงความเห็นหนึ่งในระบบไต่สวน อยู่ที่ศาลจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ไม่มีใครก้าวล่วงหรือกดดันศาลได้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ติดกับดักรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาเอง เป็นนายกฯมา 8 ปี ทำประเทศหนี้ล้น ประชาชนหนี้ท่วม ความสามารถการแข่งขันลด คนตกงาน วิกฤตราคาพลังงาน ทุจริตพุ่ง ยาเสพติดเกลื่อน แก้ไม่ได้ ถึงเวลาปลดพันธนาการ ปล่อยประเทศชาติและประชาชนให้ไปต่อ

“ความรับผิดชอบทางการเมือง อยู่เหนือความรับผิดชอบทางกฎหมาย เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคือการป้องกันการผูกขาดอำนาจ ไม่มีใครอยากให้มีอภินิหารทางกฎหมายเกิดขึ้น ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ รอด อาจเหมือนรบชนะ แต่แพ้สงคราม เมื่อประชาชนไม่ยอมรับ เวลาที่เหลืออยู่อันน้อยนิดของพล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากจนอยู่ไม่ได้” นายอนุสรณ์ กล่าว