ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๗๖ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เขตเลือกตั้งที่ ๑