ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๗๗ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพือไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓