เพื่อไทยประกาศ พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมตอบโจทย์ตลาด ‘วิสุทธิ์’ ขอ ปชช.อดใจรอ นโยบายเกี่ยวกับการพักหนี้ พัฒนาดีกว่าเดิม

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ประชากรไทย 40% ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจากภาคการเกษตรมีเพียง 8% เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าพี่น้องเกษตรกรมีรายได้น้อยเกินไป ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเลขนี้ให้ได้ ต้องเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องเกษตรกร เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรให้เป็นรายได้หลักของประเทศ ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชน รู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยพยายามเสนอแนะทางออก ยื่นญัตติ ชี้แนะรัฐบาล ทำทุกวิถีทางที่สามารถทำได้แล้ว ผมต้องขอโทษพี่น้องเกษตรกร ตนเป็นผู้แทนมาหลายสิบปี ไม่มีเวลาไหนย่ำแย่เท่าตอนนี้ เพราะรัฐบาลไม่ช่วยพี่น้องเกษตรกร แม้มีการประกันราคาสินค้าเกษตร แต่ไม่ทำให้คนไทยหายจน เพราะหากพี่น้องเกษตรกรขายผลผลิตไม่ได้ก็ไม่มีต้นทุน นำไปลงทุนใหม่ เพียงแค่ค่าจ้างเก็บเกี่ยวยังไม่เพียงพอ เงินสำหรับจับจ่ายในชีวิตประจำวัน ส่งลูกหลานเรียน จึงไม่มี

นายวิสุทธิ์ กล่าวอีกว่า อีกไม่นาน ภายใต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงไป ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรทุกคนจะต้องดีขึ้นแน่นอน เพราะพรรคเพื่อไทยจะเปลี่ยนการเกษตร ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เกษตรกรจะเป็นพลังในการพัฒนาประเทศด้วยสองมือ เปลี่ยนการผลิตให้ตอบโจทย์ตลาด ยกระดับการปลูกผลผลิต ให้มีคุณภาพด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ เปลี่ยนวิธีทำใหม่ เพื่อให้เกิดผลลัพท์แบบใหม่

ปัจจุบันพี่น้องเกษตรกรมีหนี้สินอยู่ที่ประมาณ 2 แสนบาทต่อครัวเรือนและกว่า 60% มีปัญหาค้างชำระหนี้ นโยบายรูปแบบพักหนี้ที่พรรคไทยรักไทยเคยทำไว้เมื่อปี 2544 จะต้องกลับมา เพื่อช่วยพี่น้องให้กลับมายืนได้ นโยบายพักหนี้ในขณะนั้น พี่น้องเกษตรกรที่มีหนี้สิน ไม่ต้องจ่ายเงินต้น 3 ปี และรัฐบาลรับผิดชอบดอกเบี้ยให้ เพื่อให้เกษตรกรไทย “ลืมตา อ้าปาก” ทำมาหากิน เอาเงินต่อเงินกันก่อน ยังไม่ต้องรีบเอาเงินมาใช้หนี้ นโยบายนี้บางพรรคพยายามจะลอกไปแบบไม่มีผิดเพี้ยน แต่ข้อเท็จจริงคือ

  1. นโยบายที่หาเสียงไว้แล้วทำได้จริง มีเพียงพรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่เป็นของจริง
  2. นโยบายพักหนี้ของไทยรักไทย เกิดขึ้นในปี 2544 หรือ 21 ปีที่แล้ว ซึ่งวันนี้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเปลี่ยนไปแล้ว พรรคเพื่อไทยจึงได้พัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพักหนี้ไว้แล้ว และสามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้จริง โดยไม่รอลอกของเก่า ขอให้พี่น้องประชาชนอดใจรอ และที่สำคัญดีกว่าเดิมแน่นอน

พรรคเพื่อไทยทำงานเรื่องการเกษตรอย่างหนัก ทำงานร่วมกับนักวิชาการมหาวิทยาลัย นักธุรกิจ คนรุ่นใหม่ ผู้ปลูกข้าว ผู้มากประสบการณ์ มาร่วมหารือกันทุกสัปดาห์ ทดลองจนรู้แจ้งว่าการเกษตรต้องไปคู่กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเท่านั้น ผลผลิตต่อไร่จะเพิ่มขึ้น ต้นทุนจะถูกลง ดินนำ น้ำดี มีต้นพันธุ์ดี ยืนยันราคา และสนับสนุนให้เกษตรกร มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน พี่น้องประชาชนต้องหายจนแน่นอน เกษตรในอนาคตต้องเป็นเกษตรที่ร่ำรวย

การปลูกข้าว หลักสำคัญคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีเหมาะสม จะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 60% ทันที การปลูกยางพาราทั่วประเทศ ดินคือหัวใจสำคัญ ต้องปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีแบบเพื่อไทย เพิ่มผลผลิตได้ 100% ภายใน 1 เดือน

“เรื่องราคาสินค้าเกษตร รัฐบาลต้องช่วยเหลือเกษตรกร ต้องมีความจริงใจ อย่าให้เขามาร้องขอ หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล เรื่องแบบนี้จะไม่เกิด เพราะเราจะเดินหน้าไปหาพี่น้องประชาชน เราจะดูแล จะช่วยพี่น้องเกษตรกรอย่างทั่วถึง ต้องอยู่ดีมีสุขทุกครอบครัว การแก้ปัญหา พัฒนาการเกษตรไทย เหมือนการรดน้ำที่ราก เมื่อรากฐานแข็งแรง ลำต้นและใบ จะแข็งแรงตามไปด้วย เมื่อเกษตรกรแข็งแรง ทั้งประเทศของเราจะแข็งแรงไปด้วยครับ” นายวิสุทธิ์ กล่าว