คืนชีวิตให้ ‘เชียงใหม่’ เดินหน้าสร้างเมืองหลวงอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ‘จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์’ ลั่น ‘เพื่อไทย’ พร้อมผลักดันสู่ระดับโลก ปลุกความหวังสร้างงาน สร้างเงิน สร้างโอกาสให้คนไทย

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวบนเวที ‘ครอบครัวเพื่อไทย ตอน สะบัดชัย เพื่อไทยมาเหนือ’ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ ‘เชียงใหม่ : วัฒนธรรมสร้างสรรค์ คนสร้างสรรค์ สังคมสร้างสรรค์’ ว่า ในฐานะ ส.ส.เชียงใหม่ ก็มีความฝันที่เหมือนกันพี่น้องชาวเชียงใหม่หลายคน คืออยากเห็นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและมีชื่อเสียงระดับโลก ดังเช่น กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ที่ก้าวสู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ เป็นศูนย์กลางการออกแบบและ start up ของยุโรป หรือกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและดีไซน์ ผสานสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีนวัตกรรมของเอเชีย เหล่านี้คือตัวอย่างของเมืองที่มี ‘โครงสร้างขั้นพื้นฐาน’ ที่เข้มแข็ง รอบด้านและไม่หยุดพัฒนา รองรับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ที่เรียกว่า ‘เมืองแห่งความสร้างสรรค์’ จึงฝันอยากจะเห็นเชียงใหม่ได้เป็นเมืองผู้นำแห่งความสร้างสรรค์ในระดับโลก ที่เปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ให้ผู้คนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นเมืองที่ส่งเสริมและดึงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นทุนเดิม มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้คนในพื้นที่และประเทศได้

ประเทศไทยจะสามารถเป็นประเทศแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ แม้จะเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แต่ในปี 2562 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยยังมีมูลค่าสูงถึง 1.6 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 9% ของ GDP และมีอัตราการจ้างงานสูงถึง 9 แสนกว่าคน ขณะที่เชียงใหม่ก็มีความพร้อมและเป็นเมืองสร้างสรรค์อยู่แล้ว โดยเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้ ในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน มาตั้งแต่ปี 2560 และยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหัตถศิลป์โลก จากสภาหัตถศิลป์โลก และการยอมรับบนเวทีระดับโลกเช่นนี้ทำให้ชาวต่างชาติมองเห็นศักยภาพ ความสามารถด้านศิลปะและหัตถศิลป์ ที่รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความหลากหลาย เป็น ‘ต้นทุน’ สำคัญที่จะช่วยสร้าง ‘มูลค่า’ ในทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างเงิน อีกทั้งยังช่วยรักษา ‘คุณค่า’ ทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะต้องสืบทอดต่อไป แต่รัฐบาลภายใต้พลเอกประยุทธ์ ไม่พร้อมครับ ไม่เห็นโอกาส ไม่เห็นต้นทุนที่ล้ำค่าเหล่านี้

วันนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วที่จะปลุกไฟแห่งพลังสร้างสรรค์ของชาวเชียงใหม่ให้กลับคืนมา และจะขยายศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เติบโตไปข้างหน้ายิ่งกว่าเดิม ด้วยนโยบายที่มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ เพื่อให้เชียงใหม่ก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

  1. เราจะส่งเสริมคนสร้างสรรค์ให้มีพื้นที่ในการแสดงออก ส่งเสริมกิจกรรม เทศกาลและอีเวนท์ต่างๆ ที่เชียงใหม่มีอยู่แล้ว เช่น Chiang Mai Design Week เทศกาลลอยกระทง เทศกาลปล่อยโคม หรือ งาน Creative Design Award จะต้องไม่เป็นแค่อีเวนท์ที่มีแล้วจบไป แต่ต้องได้รับการต่อยอดไปเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สร้างสรรค์ จัดแสดงงานต่างๆ โดยรอบเวียนไปตลอดทั้งปี สร้างสีสัน สร้างความคึกคักให้กับเมืองอย่างต่อเนื่อง แล้วเราจะทำให้เชียงใหม่กลับมามีชีวิต สร้างงาน สร้างเงิน สร้างโอกาสให้ชาวเชียงใหม่ ยกระดับไปสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับโลก ดึงดูดนักธุรกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว เราจะทำลายกำแพงอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเงินหมุนเวียนตลอดทั้งปี

    “ในส่วนของพื้นที่สร้างสรรค์ที่พูดถึงนี้ เราจะสร้าง Chiang Mai Design Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะของคนเชียงใหม่ ที่จะมีห้องสมุดรวบรวมความรู้ที่ล้ำสมัย เป็นแหล่งเรียนรู้ นักดนตรีมาใช้ห้องฝีกซ้อม บันทึกเสียงได้ฟรี มีเครื่องดนตรีให้ยืม มีสตูดิโอถ่ายงาน มีอุปกรณ์ออกแบบให้ใช้ฟรี มีเครื่องมือ นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ทดลองเรียนรู้ มีห้องให้ฉายหนัง มีโรงละครที่แสงสีเสียงพร้อม ลูกหลานของเราทุกคนต้องมีพื้นที่สาธารณะให้แสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ‘เราจะทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นหมุดหมายสำคัญของนักออกแบบ ศิลปิน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก ถนนแห่งความสร้างสรรค์ทุกสายจะมุ่งสู่เชียงใหม่’

2. ‘รัฐบาลเพื่อไทย’ จะเป็น ‘ตัวต่อสำคัญ’ บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นสังคมสร้างสรรค์แถวหน้าของโลกอย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs รวมไปถึงธุรกิจสร้างสรรค์ ที่ไม่สามารถเดินตามฝันตัวเองในยุครัฐบาลประยุทธ์ ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทย จะปลดล็อกพี่น้องออกจากประยุทธ์ จันทร์โอชาให้ได้ เพราะเรามองว่ารัฐควรทำหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ดังนั้นเราจึงจะเปลี่ยนคำว่า ‘ภาระ’ เป็น ‘พลัง’ ถ้าเราเป็นรัฐบาล เราจะเป็นพลังขับเคลื่อน เกื้อหนุนให้กับภาคเอกชนไทย ทั้ง SMEs รวมไปถึงธุรกิจสร้างสรรค์ โดยสิ่งที่เราจะทำ คือ

  • ทำให้ทุกอย่างเป็นระบบ digital และเป็น one stop service อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทุกคน
  • ทำระบบคำนวณภาษีออนไลน์ให้เข้าใจง่าย
  • ต่อยอดกองทุนตั้งตัวได้ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สู่สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ดอกเบี้ยต่ำเอาฝีมือมาค้ำประกันได้
  • เราจะสนับสนุนการการวิจัยและการพัฒนา R&D เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ให้กับทุกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเชื่อมต่อให้พี่น้องภาคธุรกิจ สร้างงาน สร้างเงินให้ทุกคน

3. สร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ต่อยอดคุณค่าท้องถิ่นด้วยกลิ่นอายสากล ซึ่งตั้งแต่พรรคไทยรักไทย โดยอดีตนายกฯ​ ทักษิณ ชินวัตร​ ทำ OTOP ในปี 2545 ก็เพื่อจะให้สินค้าและผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของไทยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ส่งออกสินค้าวัฒนธรรมให้โกอินเตอร์กันให้หมด เราได้ตั้ง TK park ขึ้นมาตอนปี 2547 เพราะรับรู้ว่าพลังสร้างสรรค์สำคัญ พื้นที่สร้างสรรค์ เอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเด็กๆ รุ่นใหม่ แต่เหล่านี้คือวิสัยทัศน์ที่หายไป ตลอด 8 ปีของรัฐบาลประยุทธ์ ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล เราจะต่อยอด พัฒนาและนำวิสัยทัศน์เช่นนี้กลับมาอีกครั้ง

วันนี้ถ้าพี่น้องเลือกเพื่อไทย จะได้คนที่มีวิสัยทัศน์มาบริหารจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้จริง ยั่งยืน และออกดอกออกผลอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เชียงใหม่จะกลายเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งความเป็นไทย ความเป็นล้านนา วัฒนธรรมจากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ หรือแม้แต่วัฒนธรรมร่วมสมัย และจะเป็นเมืองที่มีผู้คนในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญจนโด่งดังทั้งในระดับชาติและระดับโลกมารวมตัวกัน และกลายเป็นพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์

“ภายใน 4 ปีที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาล อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชียงใหม่และทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศไทยจะต้องเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ ทุกคนจะต้องมีโอกาสได้ฝัน ได้ทำตามฝัน มาร่วมกันสร้างเชียงใหม่ ให้เป็นเมืองหลวงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกัน เพื่อไทยมั่นใจ เราทำได้” รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวย้ำ