“จักรพล” ชูนโยบายท่องเที่ยว สร้าง ‘เชียงใหม่’ ให้เป็นผู้นำโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพโรงพยาบาล ยกระดับคมนาคมทั้งระบบ เพิ่มนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ 2 แสนล้านบาทภายใน 2 ปี

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนโยบายด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ บนเวที ‘สะบัดชัย เพื่อไทยมาเหนือ’ ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล จะสร้างเชียงใหม่ให้เป็น City of Wellness หรือเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โดยจะส่งเสริมยกระดับคุณภาพโรงพยาบาล ลงทุนโครงสร้างคมนาคมทั้งระบบ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยมั่นใจว่าภายใน 2 ปีจะดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวมากขึ้น 2 เท่าหรือ 2 แสนล้านบาท

นายจักรพล กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนเชียงใหม่กว่า 10 ล้านคน ลดเหลือแค่หลักหมื่นหรือแสนคนเท่านั้น ทำให้ผู้ประกอบการล้มหายตายจาก เมื่อวันนี้รูปแบบชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป คนมีเงินน้อยลง การท่องเที่ยวแบบเดิมไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง แต่ขณะที่การท่องเที่ยวเปลี่ยนแต่ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลับเติบโตและมีขนาดใหญ่มากขึ้น โดยมีมูลค่ารวมมากกว่า 10,965 ล้านล้านบาท เพราะคนหนุ่มสาวหันมาออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ โดยที่ทั้งโลกมีมูลค่ารวมกันกว่า 125 ล้านล้านบาท อีกทั้งยังมีงานวิจัยชี้ชัดว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มสูงอายุที่มาเที่ยวเชียงใหม่ กลับไปแล้วพบว่าได้รับการพักผ่อนที่ดีอย่างเต็มที่ ได้รับความสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ อีกทั้งเชียงใหม่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในภูมิภาค ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ซ่อนอยู่ ดังนั้น ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะดึงจุดแข็งทั้งด้านธรรมชาติ และระบบสาธารณสุข ใส่วิสัยทัศน์และตั้งเป้าหมายให้ เชียงใหม่ เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ City of Wellness

สิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะต้องทำคือ ส่งเสริมคุณภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องมีแพทย์และเทคโนโลยีที่ดีและเพียงพอ มีการส่งเสริมสุขภาพ ‘แก่แต่ไม่ป่วย’ หรือ preventive medicine พร้อมพัฒนาสร้างชุมชนผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมเหมาะสม ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ทันสมัยและราคาไม่สูง

“เชียงใหม่มีศักยภาพ ขาดแต่วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าเราจะเดินไปทางไหน ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ชาวเชียงใหม่จะกำหนดชีวิตตัวเองอีกครั้ง ชีวิตคนเชียงใหม่จะต้องดีขึ้นเพราะรัฐบาลเพื่อไทยจะสร้างโอกาส จะสนับสนุนนโยบายเพื่อให้ภาพเหล่านี้เป็นจริง” ส.ส.เชียงใหม่