อนุสรณ์ ชี้ เป็นเจ้าภาพเอเปค ไม่ได้ช่วยลบภาพ 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์ ที่ล้มเหลว มีปัญหา

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 เพื่อต้อนรับผู้นำนานาชาติที่จะเดินทางมาประชุม ท่ามกลางกระแสกดดันให้ลาออกในขณะที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะคิด จะฝันอยากมีภาพเป็นเกียรติประวัติกับวงศ์ตระกูลอย่างไรก็เป็นสิทธิ แต่ก่อนมองไปข้างหน้า ต้องเหลียวหลังไปมองวิกฤต 8 ปีที่ผ่านมาของพล.อ.ประยุทธ์ด้วยว่า มีภาพลักษณ์ติดลบอย่างไรในสายตาของประเทศต่างๆ เริ่มตั้งแต่การทำปฏิวัติรัฐประหาร ยึดอำนาจรัฐจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ฉีกรัฐธรรมนูญ เขียนรัฐธรรมนูญที่คนในพรรคพลังประชารัฐบอกว่ารัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพื่อพวกเรา การถ่ายโอนอำนาจกองทัพและเพิ่มอำนาจรัฐราชการไว้ในรัฐธรรมนูญ ทำลายหลักนิติธรรม นิติรัฐ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การคุกคามผู้เห็นต่างทางการเมือง การปิดกั้นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกของประชาชน การจำกัดสิทธิเสรีภาพเรียกคนไปควบคุมตัวโดยไม่เปิดเผยสถานที่ควบคุมตัว ไม่ระบุจำนวนวันเวลาในการควบคุมตัว แล้วเรียกสิ่งที่ละเมิดประชาชนนั้นว่าการปรับทัศนคติ วิกฤตในประเทศไทยอยู่ในระดับที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนสากลต้องจับตามองด้วยความห่วงใย ในอดีตประเทศชั้นนำหลายประเทศฝากปัญหาในประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศให้ประเทศไทยช่วยประสานงานการดูแล แต่ 8 ปี ที่ผ่านมา ไม่รู้ว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใครสร้างปัญหาวิกฤตมากกว่าใคร จนถูกตั้งคำถามว่ารัฐประหารในประเทศเพื่อนบ้าน สะท้อนความตกต่ำทางการทูตไทย

พล.อ.ประยุทธ์ ชิงออกถ้อยแถลง ประกาศตัวพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ก่อนถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี แต่ไม่พร้อมลาออก จนประชาชนลุกขึ้นมาขับไล่

“พล.อ.ประยุทธ์ คิดถึงแต่ตัวเองก่อนประเทศชาติและประชาชนหรือไม่ แม้จะได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ก็ไม่ได้ช่วยให้ภาพลักษณ์ที่ติดลบตลอด 8 ปี ดีขึ้น” นายอนุสรณ์ กล่าว