“โกศล” ดีใจ “เพื่อไทย” ร่วมผลักดัน พรบ.อ้อยน้ำตาล ผ่านสภาฯ เกษตรกรได้รับส่วนแบ่งเพิ่ม จี้ สำนักงานอ้อยฯ เร่งออกระเบียบรองรับ ให้ทันฤดูผลิตปี 2565-2566

นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.อ้อยและน้ำตาลทรายและกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ตามที่พรรคเพื่อไทยและตน ได้ร่วมต่อสู้ผลักดัน ร่างแก้ไขพรบ.อ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ…. มาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ในที่สุดที่ประชุมสภาฯได้เห็นชอบผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว เหตุที่ต้องร่วมผลักดันแก้ไข เนื่องจากกากอ้อย เป็นผลพลอยได้ที่สามารถนำมารวมเพื่อคำนวณราคาอ้อย ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์เพิ่มเติมนั้น มีมูลค่ามากกว่า 3 หมื่นล้านบาทต่อปี เดิมทีเมื่อเกษตรกรนำอ้อยไปขายโรงงานแล้ว กากอ้อยที่ถูกมองว่าเป็นของเหลือ ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ในความเป็นจริงสามารถนำไปทำเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆได้ แต่เกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่เคยได้รับการแบ่งปันและมีการต่อสู้เรียกร้องมาโดยตลอด แต่ไม่เคยประสบผลสำเร็จ

“พรรคเพื่อไทย แม้เป็นฝ่ายค้าน แต่ได้ร่วมผลักดันร่างแก้ไขพรบ.อ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ… จนประสบผลสำเร็จ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดัน ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ต่างรอคอยให้กฎหมายฉบับนี้ผ่าน และขอฝากไปถึงกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ควรเร่งออกระเบียบมารองรับในการนำกากอ้อยมาแบ่งปันระหว่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยกับโรงงาน อย่างเป็นธรรม ให้ทันฤดูการผลิต2565-2566 ที่กำลังจะเปิดหีบช่วงเดือนพ.ย.หรือธ.ค.นี้ด้วย“ นายโกศลกล่าว