อนุสรณ์ จี้ กกต. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม อย่าสองมาตรฐาน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเตือนกรอบเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร (วันที่ 23 มี.ค.2566) ที่ผู้สมัคร และพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ทำให้หลังวันที่ 24 ก.ย. ไม่สามารถแจกสิ่งของช่วยน้ำท่วม หรือโควิดได้ ว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอย่างเครัด แต่จะเป็นประโยชน์มากกว่านี้หากกกต.ที่เป็นผู้ประกาศระเบียบนี้ออกมา ไปจับตาการลงพื้นที่ของรัฐบาลและทุกพรรคการเมืองอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ 2 มาตรฐาน ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลทำอะไรก็ไม่ผิดหรือผิดยาก รัฐมนตรีอาศัยอำนาจหน้าที่ในรัฐบาลไปแจกของแบบเนียนๆได้ แต่ถ้าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลไม่สามารถทำได้ หากเป็นเช่นนั้นข้อกฎหมายนี้คงไม่เกิดประโยชน์ในการทำให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม เพราะจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายเทอม ใกล้หมดอายุรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาลต่างลงพื้นที่กันอย่างหนัก ดูเหมือนว่าจะเป็นการลงไปหาเสียงล่วงหน้า มากกว่าการไปเยี่ยมเยียนเพื่อแก้ปัญหาหรือนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติต่อประชาชน นอกจากการลงพื้นที่แจกของหาเสียงแล้ว กกต.ต้องไปดูการขึ้นป้ายที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายในลักษณะสัญญาว่าจะให้ รวมถึงป้ายนำเสนอนโยบายที่ไม่สามารถทำได้จริง หวังจูงใจให้ประชาชนเลือกในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วย

“กกต.ออกมาเตือน เพื่อให้พรรคการเมือง นักการเมืองระมัดระวัง แต่หัวใจสำคัญคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สองมาตรฐาน” นายอนุสรณ์ กล่าว