จิรายุ หอบพยานหลักฐานแน่น ยื่นปปช /DSI เอาผิดบิ๊กขรก.หลังสืบพบทุจริตเพียบมั่นใจพยานครบ

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และกองทุน กล่าวว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ตนในฐานะคณะกรรมาธิการกิจการศาลฯได้สืบหาข้อเท็จจริงในประเด็นสำคัญของ 4 กระทรวงที่มีการอภิปรายไป คือ กระทรวงคมนาคม,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,กระทรวงแรงงาน ,กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งบุคคลและเอกสาร และจากการลงพื้นที่สืบหาข้อเท็จจริง พบว่ามีข้าราชการระดับสูงรู้เห็นเป็นใจ กระทำการผิดกฎหมายหลายฉบับด้วยกันอย่างเป็นกระบวนการ มีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำเป็นเครือข่ายจนนำไปสู่การทุจริต โดยที่ประชุมของคณะกรรมาธิการฯมีมติให้ส่งคำร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)เพื่อให้เอาผิดกับผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง ผู้บริหารกระทรวงและผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัด ที่กระทำความผิดต่อเนื่องกันในปีงบประมาณ 2563-2565

นายจิรายุ กล่าวอีกว่าหลังจากพิจารณาสืบหาข้อเท็จจริงตามอำนาจของกรรมาธิการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ คณะกรรมาธิการฯ ยังพบพยานหลักฐานสำคัญอันควรเชื่อได้ว่าผู้บริหารระดับสูงระดับกระทรวงและระดับกรม มีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้กับกลุ่มบริษัทเอกชน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่กระทำกันเป็นเครือข่าย อย่างเป็นระบบ โดยวางแผนกันกำหนดนโยบาย และรูปแบบวิธีการประมูลโครงการจำนวนมากของกระทรวง มูลค่ารวมกันกว่า 1หมื่นล้านบาทโดยเอื้อประโยชน์ ให้กับเอกชน และมีพยานหลักฐานสำคัญอันเป็นองค์ประกอบความผิด จึงมีมติให้ยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษDSI ด้วย เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังมีพฤติกรรมคล้ายองค์กรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน เป็นเครือข่าย จึงส่งเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รับดำเนินการเป็นคดีพิเศษต่อไป

“ในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นั้นได้ยื่นเรื่องให้ ปปช.ไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งทราบว่าปปช.ได้ตั้งกรรมการไต่สวนแล้วและกรรมาธิการฯได้พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งจะทยอยนำส่ง ปปช.ในเร็ววันนี้ นอกจากนี้ ยังมีอีก 1-2 กระทรวงที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญโดยจะเร่งส่งสำนวนคำร้องทุกข์กล่าวโทษให้กับ ปปช.และกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มภายในเดือนพฤศจิกายนนี้” นายจิรายุกล่าว