เพื่อไทยเตรียมเปิดนโยบาย เพื่อชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ 9 ตุลาฯ นี้

นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทย และ ดร.ลินธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค และรองเลขานุการคณะนโยบายพรรคเพื่อไทย แถลงความพร้อมการเปิด ‘นโยบายมุ่งชนะแบบแลนด์สไลด์’ เพื่อไทย เพื่อคนไทยทุกคน ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30-11.30 น. ห้อง ThinkLab ชั้น 1 พรรคเพื่อไทย

นายแพทย์พรหมินทร์ กล่าวว่า การชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ จะเป็นก้าวแรกของการทวงคืนประชาธิปไตยให้กับฝ่ายประชาชน เพื่อไทยตั้งเป้าคว้าชัยชนะเกินครึ่งหนึ่งของสภาฯ คือ 250 เสียง เพื่อเป็นหลักประกันจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน โดยพรรคเพื่อไทยขออาสาเป็นแกนนำ ขอประชาชนไว้วางไว้ใจเพื่อไทย ว่าเราจะทวงคืนอำนาจประชาชนกลับคืนมาด้วยยุทธศาสตร์ ‘3 ปัจจัย เพื่อชัยชนะแบบแลนด์สไลด์’ ดังนี้ (1) เสนอผู้แทนราษฎรที่ใกล้ชิดประชาชน ตอนนี้เราได้เริ่มเปิดตัวผู้สมัคร ซึ่งคัดเลือกแล้วว่าเข้าถึงพื้นที่ เข้าใจประชาชน และตลอดมา ตั้งแต่ไทยรักไทย พลังประชาชน เพื่อไทย เราก็ได้จำนวนผู้แทนมากที่สุด (2) เสนอนโยบายที่สร้างความหวัง ชี้ทางออกพ้นวิกฤต มุ่งสู่แลนด์สไลด์ และ (3) มีผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี 3 ท่าน เพื่อแสดงความพร้อมในการนำพาประเทศ บริหารตามทิศทางนโยบาย

ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทย เราได้ทำงาน รับฟัง และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ในสภาวะการณ์นี้ เสมือนเข้าสู่การเลือกตั้ง จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบว่า การประกาศนโยบายมุ่งสู่แลนด์สไลด์ในชุดแรกนี้ มีผู้นำเสนอประกอบด้วย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะทำงานด้านการขจัดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธาน ส.ส. พรรค และประธานคณะทำงานด้านวางระบบเกษตรกรรม ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค และคณะทำงานด้านยกเครื่องเศรษฐกิจ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค และประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และประธานคณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม

“นโยบายของเพื่อไทย จะเป็นไปเพื่อชี้หนทาง แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่าง ที่ผ่านมาเมื่อเราได้เป็นรัฐบาล ก็ได้ทำงานสร้างสุข พาประชาชนพ้นทุกข์ยาก สร้างสังคมเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เชื่อว่าผลงานในอดีต จะเป็นหลักประกันให้ประชาชนเชื่อมั่นเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ว่าเราคิดได้ ชี้ทางถูก และทำได้จริง ขอเชิญร่วมรับฟังการเปิดตัวนโยบาย 9 ตุลาคมนี้” นายแพทย์พรหมินทร์ กล่าว