คำแถลงพรรคเพื่อไทย กรณี สภาผู้แทนราษฎรโหวตไม่ผ่านร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า

ต่อกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติ 196 เสียงไม่ผ่านร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า ซึ่ง ส.ส.พรรคเพื่อไทยได้ร่วมโหวตสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว แต่แพ้โหวตไป 2 คะแนน นั้น

พรรคเพื่อไทยขอเรียนว่า พรรคผิดหวังกับผลโหวตเมื่อวานนี้ แต่จะเดินหน้าผลักดันนโยบาย”สุราประชาชน”โดยผ่านกฎหมายให้ประชาชนสามารถต้มหรือผลิตสุราในท้องถิ่นเพื่อจำหน่ายได้ ซึ่งแนวนโยบายนี้เคยมีมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยแล้ว แต่มีการรัฐประหารในปี 2549 พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้านโยบายนี้เพื่อหยุดการผูกขาด ปลดปล่อยศักยภาพของชุมชน ธุรกิจเอส เอ็ม อี ร้านค้า ทั่วประเทศในการสร้างรายได้ ขยายโอกาสนำรายได้เข้าประเทศ โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยและการคุ้มครองเยาวชนเฉกเช่นการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะนี้

พรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าวาระเร่งด่วนของประเทศคือการขจัดความยากจน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาส นโยบายสุราประชาชนจึงเป็นหนึ่งในอีกหลายนโยบายที่พรรคจะเสนอขอการสนับสนุนจากพี่น้องคนไทยผ่านการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ เพื่อเดินหน้า เพื่อไทยแลนด์สไลด์ เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน

พรรคเพื่อไทย
3 พฤศจิกายน 2565