“ทัศนีย์”อัด“ประยุทธ์”ไม่จริงใจปลดล็อคสุราพื้นบ้าน แฝงปกป้องนายทุนน้ำเมา ชี้ ต่างประเทศหนุนชาวบ้านสุราประจำถิ่นขายนักท่องเที่ยวเป็นซอฟเพาเวอร์สร้างรายได้เข้าประเทศ

นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. ….ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุราพ.ศ. 2560 ซึ่งทำให้เปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการรายเล็ก ทำการผลิตสุราดำเนินการได้ง่ายขึ้น แต่หากพิจารณาโดยละเอียดพบว่าร่างดังกล่าวกีดกันการเข้าสู่อุตสาหกรรม สุราของประชาชนอย่างชัดเจน

กฎกระทรวงที่ออกมาไม่มีความชัดเจน รวมทั้งเนื้อหาที่มีการประกาศออกมา ระเบียบดังกล่าวเป็นการปิดโอกาสอุตสาหกรรมสุราพื้นบ้านโดยตรงเพราะด้วย เงื่อนไขที่ตั้งไว้สร้างปัญหาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งออกกฎกระทรวงเพียงเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาล เพราะเกรงว่าหากพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าผ่าน ความเห็นชอบจากสภาจะกระทบกับนายทุนสุรารายใหญ่ที่สนับสนุนรัฐบาล

นางสาวทัศนีย์ กล่าวด้วยว่ากฎกระทรวงที่ออกมาชัดเจนว่าต้องการปกป้องผลประโยชน์ของนายทุนสุรามากกว่า ไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตสินค้าหรือผลิตเหล้าประจำถิ่นไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ ในขณะเดียวกันในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น เยอรมนี ญี่ปุ่น แม้แต่จีน รัฐบาลจะส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจท้องถิ่นชุมชนในแต่ละพื้นที่ผลิตสุราหรือเบียร์ประจำถิ่นของตนเองเป็นซอฟเพาเวอร์ขายนักท่องเที่ยวสร้างรายได้มหาศาล ต่างจากรัฐบาลไทยที่กลัวชาวบ้านมีรายได้ปิดช่องทางทำมาหากินของประชาชน

“พลเอกประยุทธ์ ออกกฎกระทรวงเพื่อปกป้องผลประโยชน์นายทุนโดยตรง พลเอกประยุทธ์รู้แต่แกล้งไม่รู้ว่าการทำสุราพื้นบ้านเป็นการแปรรูปสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพราะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะสามารถผลิตสุราผลิตได้ สุราทั้งจากข้าว ทั้งผลไม้ ประจำถิ่นเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแต่การออกมา ปกป้องนายทุนสุรารายใหญ่จึงไม่ต่างจากการปิดช่องทางทำมาหากินของประชาชน ตามยุทธศาสตร์รัฐบาลใช้มาตลอด คือกดให้จนแล้วแจก เพื่ออ้างผลงาน นำงบประมาณมาแจกเงินประชาชนมากกว่าทุกรัฐบาล สามารถทำให้คนจนเพิ่มขึ้นจาก 14 ล้านเป็น 22 ล้าน นี่คือความภูมิใจของ พลเอกประยุทธ์หรือ ” นางสาวทัศนีย์ กล่าว