‘ชลน่าน’ หารือ ‘สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย’ วาง 4 นโยบายแก้ไขปัญหาประมง เพื่อฟื้นอาชีพและอุตสาหกรรมประมงไทยอย่างต่อเนื่อง ทวงคืนอันดับโลกประมงไทย

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ร่วมด้วยนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานคณะนโยบายเกษตรพรรคเพื่อไทย นายจักรพงษ์ แสงมณี กรรมการบริหารพรรคและคณะ พูดคุยหารือและรับมอบข้อเสนอจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยในการแก้ปัญหาประมงอย่างครบวงจร โดยมีนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนชาวประมงทั่วประเทศเข้ามอบหนังสือดังกล่าว นพ.ชลน่าน กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยได้ลงพื้นไปที่รับฟังปัญหาของสมาคมประมงฯ ที่สำนักงาน และทีมเพื่อไทยไปฟังปัญหาจากชาวประมง ทั้งในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และหลายจังหวัดในภาคใต้ก่อนหน้านี้แล้วส่วนหนึ่ง รวมถึงในวันนี้สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ก็ได้มาพูดคุยและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันอย่างจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาประมงของประเทศที่ค้างคามานานหลายปี

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า แม้ปัจจุบัน สหภาพยุโรปจะได้ปลดใบเหลืองแก่ประมงไทยไปแล้ว แต่นโยบายมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บริหารจัดการภาคประมงก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือผ่อนคลายลงไป แม้พรรคเพื่อไทยจะเคยนำเสนอประเด็นนี้ไปยังรัฐบาลแต่รัฐบาลก็ยังไม่ได้ผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เป็นรูปธรรมออกมาอย่างจริงจัง ความเดือดร้อนของพี่น้องประมงก็ยังคงอยู่ วันนี้จึงเป็นโอกาสดี ที่ได้พูดคุยและตกผลึกแนวนโยบายและมาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้พรรคเพื่อไทย ได้รวบรวมผลิตเป็นพิมพ์เขียวนโยบายแก้ไขปัญหาของพี่น้องประมงในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึง

“ปัญหา IUU Fishing ของภาครัฐ ที่เร่งรัดแก้ไขดำเนินการอย่างเร่งรีบตั้งแต่ปี 2558 สร้างปมปัญหาต่อเนื่องให้พี่น้องประมง เพราะในวันที่แก้ไขปัญหานั้นพลเอกประยุทธ์ ไม่เคยฟังคำทักท้วงและคำแนะนำของพี่น้องประมงและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นหากพรรคเพื่อไทยมีโอกาสบริหารประเทศ เราจะพลิกฟื้นอาชีพประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ด้วยการรื้อกฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ แก้ไขหลักเกณฑ์ให้บังคับใช้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม และหากอุปสรรคถูกทำลายและการส่งเสริมถูกต้องเหมาะสมก็เชื่อว่า ประเทศไทยจะกลับมาทวงตำแหน่งประมงลำดับต้นๆ ของโลก สร้างรายได้ให้ชาวประมงอย่างที่เคยเป็นอีกครั้ง” นพ.ชลน่าน กล่าว

ด้านนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่าจากการพูดคุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในวันนี้ ได้สรุปมาตรการนโยบาย และเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาประมงของไทยรวมได้เป็น 4 มาตรการ คือ 1. ปฏิรูปโครงสร้างการจัดการกิจการประมงของไทยให้ชัดเจนและเป็นระบบ ด้วยการตั้ง ทบวงการประมงแห่งชาติ เพื่อจัดทำแผนและนโยบายอุตสาหกรรมประมงในระดับชาติ 2. กำหนดนโยบายนำไปสู่การจัดการทรัพยากรและส่งแวดล้อมประมงอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปที่การตั้งกองทุนพัฒนาส่งเสริมกิจการประมง เพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.ก.ประมง สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 3. แก้กฎหมายประมง และจัดทำมาตรฐานการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คนในอาชีพประมง 4. ดูแลคุณภาพชีวิตประมงทะเล ทำระบบประกันภัย ประกันสุขภาพลูกเรือประมง โดยทั้งหมดนี้จะมีสภาการประมงแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรดูแลชาวประมงทั้งระบบเพื่อความเป็นเอกภาพของชาวประมงทุกกลุ่ม

ด้านนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ กล่าวเพิ่มเติมว่าภายหลังการฟังและปรึกษาหารือร่วมกัน ข้อเสนอของกลุ่มประมง 22 จังหวัด มีเรื่องน่าสนใจหลายประการ เสียดายโอกาส 8 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสูญเสียด้านเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท จากประเทศผู้ส่งออกอาหารทะเลลำดับต้นของโลก ตอนนี้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำเข้าอาหารทะเล มูลค่าเกือบ 5 แสนล้านบาทต่อปี พรรคเพื่อไทยทราบปัญหา รับฟังมือพี่น้องประมงและพี่น้องทุกอาชีพ ทำให้เรารู้ปัญหา รู้วิธีคิดและรู้วิธีแก้ไขปัญหา หากเป็น ‘รัฐบาลเพื่อไทย’ เราจะสามารถแก้ปัญหาและทำได้ทันที