“ปิยวัฒน์” ชี้เงินอุดหนุนผลิตข้าวอินทรีย์ 2 ปีผ่านยังล่องหน ชาวนา 14 จังหวัดเศร้าไร้เมล็ดพันธ์ข้าวลงนา กรมการข้าวมึนขอแจกปุ๋ยแทน

นายปิยวัฒน์ พันธ์สายเชื้อ ส.ส. ยโสธร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้กรรมาธิการการเกษตรฯได้ขอให้กรมการข้าว พิจารณากำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธรที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

จากการหารือกับนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ถึงการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ 34 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีเกษตรกรจำนวน 450,013 ครัวเรือน พื้นที่นาข้าว 3,414,142.04 ไร่ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว 34,128,306 กิโลกรัม งบประมาณ 932,152,161 บาท ซึ่งกรมการข้าวยอมรับว่าสามารถสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ข้าวได้เพียง 20 จังหวัด ส่วนอีก 14 จังหวัดยังไม่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะเมล็ดพันธ์ข้าวไม่เพียงพอที่จะมอบให้กับเกษตรกร ดังนั้นกรมการข้าวจึงประสงค์จะเปลี่ยนจากเมล็ดพันธ์ข้าวเป็นการมอบปุ๋ยชีวภาพให้กับเกษตรกรแทน พร้อมจะเร่งติดตามการดำเนินการชดเชยเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ 14 จังหวัด เพื่อเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

นายปิยวัฒน์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนเกษตรกรของ “โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์” ปี 2564 จนถึงเวลานี้ จะเข้าสิ้นปี 2565 กรมการข้าวยังคงไม่มีความชัดเจน ว่าเกษตรจะได้รับเงินใน “โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์” เมื่อใด ทั้งนี้จากการสอบถามไปที่กรมการข้าว ทางกรมการข้าวได้แต่ตอบว่าจะเร่งให้เร็วที่สุด เพราะเกือบ 2 ปีเกษตรกรยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับเงินเมื่อใด

“นอกจากนี้จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ใช้วงเงินประมาณ 81,000 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 20 ไร่คือจ่ายไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครอบครัว รัฐบาลต้องลดขั้นตอนและเร่งจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรโดยเร็วที่สุด เพราะเงินจำนวนนี้เป็นเงินภาษีของประชาชน ดังนั้นรัฐบาลไม่ควรที่จะดึงเวลาไปมากกว่านี้ เพราะด้วยราคาข้าวตกต่ำ ต้นทุนการเพาะปลูกที่เพิ่มสูงขึ้น อยากฝากไปยังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าเงินจำนวนนี้มีความสำคัญสำหรับชาวนามาก ต้องเร่งจ่ายเงิน อย่าดึงเวลาต่อไปอีกเลย สงสารชาวนาบ้าง” นายปิยวัฒน์ กล่าว