ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๐๖ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๑ จังหวัดอุดรธานี

Categories: ประกาศ