‘วิสุทธิ์’ ชี้ ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ปัญหาประมง ปุ๋ยแพงและปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน ‘เพื่อไทย’ แก้ได้ทันทีปลดหนี้หมดจน

วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา ส.ส. พะเยา ประธาน ส.ส. พรรคเพื่อไทย และ ประธานนโยบายด้านการวางระบบเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ กล่าวถึงปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะในภาคใต้ มีปัญหาราคายางพารา ปัญหาเรือประมง ปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน และปัญหาปัจจัยการผลิตหรือปุ๋ย มีราคาแพง ซึ่งถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะสามารถแก้ปัญหา สร้างความอยู่ดีกินดี ปลดหนี้ให้พี่น้องได้รวดเร็วแน่นอน

วิสุทธิ์ กล่าวว่าปัญหายางพารา เป็นปัญหาหลักของภาคใต้รวมถึงทุกภาคในประเทศไทย เพราะแต่ก่อนสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ราคายางเคยขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 80 บาท และหลังจากนั้นมา ราคาก็ตกลงมาต่อเนื่อง จนวันนี้ราคายางก้อนถ้วยราคาตกเหลือ 6 กิโลกรัม 100 บาท แม้แต่ต้นทุนก็ยังไม่ได้ ซึ่งรัฐบาลก็ไม่เคยคิดหาหนทางแก้ไข ถ้าเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทย จะพูดคุยกับประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ คือไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย คุยกันว่าเราจะช่วยกันผลักดันราคายางพาราผ่านการเพิ่มมูลค่าสินค้านี้ได้อย่างไร ซึ่งสมัยพรรคไทยรักไทย เคยทำมาแล้ว ดังนั้นจึงรู้ดีว่าเราจะปรับราคายางพาราได้อย่างไร

ปัญหาราคาปุ๋ยแพง เป็นปัญหาที่เคยตั้งกระทู้สดถามด้วยวาจาถึงนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎร แต่รัฐบาลก็ไม่ได้มาตอบ เพราะไม่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชน ทั้งที่ปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดแต่กลับมีราคาแพง ทำไมรัฐบาลไม่เรียกบริษัทปุ๋ยต่างๆ มาคุย มาดูมาตรการภาษีว่ามีอัตราภาษีเท่าใด สำแดงต้นทุนภาษีอย่างไร เมื่อเอาปุ๋ยเบาไปทำเป็นเม็ดราคาต้นทุนจะเป็นเท่าใด เพราะจากการพูดคุยกับโรงงานปุ๋ยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปพะเยา ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปถึง 400 บาท ถ้าเราเป็นรัฐบาล ราคาปุ๋ยจะต้องลดลงได้มากกว่านี้ ทำไมต้องซื้อปุ๋ยแพงถึงกระสอบละพันสองพันบาทซึ่งราคานี้ไม่ใช่

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรือประมงท้องถิ่นในภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลแก้ไขปัญหาชาวประมงโดยไม่เคยลงพื้นที่สำรวจสาเหตุปัญหาที่แท้จริง แต่ออกกฎหมายมาบังคับใช้จนทำให้เรือประมงนับหมื่นลำ ไม่สามารถออกจับปลาหากินได้ ส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่อเนื่อง เช่นโรงงานห้องเย็น โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป จนทำให้ประเทศไทยที่เคยส่งออกปลา และผลิตภัณฑ์จากปลาเป็นลำดับต้นๆ ของโลกต้องหยุดชะงัก สูญเสียรายได้มหาศาล และสุดท้ายคือปัญหาสิทธิในที่ดินทำกิน เป็นปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน เพราะสมัยที่เขาประกาศเขตป่านั้น เขาไม่รู้ว่าตรงไหนที่ดินของชาวบ้าน ชาวบ้านที่ทำกินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า ปัญหาเกิดขึ้นเพราะการทำงานของรัฐที่ไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบและไม่รับผิดชอบ สุดท้ายคนเดือดร้อนคือประชาชน

“ถ้าพี่น้องชาวใต้ อยากอยู่ดีกิน ออกจากห้องประชุมไปวันนี้ ไลน์บอกพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ทั้งหมด เจอใครก็ต้องบอกว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าพี่น้องพร้อมใจกันเปลี่ยน เปลี่ยนภาคใต้ให้แลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินแล้ว ปัญหาราคายาง ปัญหาประมง ปัญหาปุ๋ย ปัญหาสิทธิที่ดินทำกินจะแก้ได้ทันทีด้วยฝีมือของพรรคเพื่อไทย” ประธาน ส.ส. พรรคเพื่อไทย กล่าว