‘แพทองธาร ชินวัตร’ ประกาศชัด หาก ‘เพื่อไทย’ เป็นรัฐบาล ค่าไฟฟ้า-ค่าแก๊สลดทันที ราคายางพาราปัญหาประมงต้องแก้ไข ยาเสพติดต้องหมดไป พร้อมย้ำ ‘ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บ./วัน’ ทำได้จริง


แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย และ หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวในกิจกรรม ครอบครัวเพื่อไทย จ.นครศรีธรรมราช ‘ครอบครัวเพื่อไทย แหลงจริง ทำได้ คนใต้หรอยแรง’ วันที่ 11 ธันวาคม 2565 หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด)

แพทองธาร ได้กล่าวเน้นย้ำวิสัยทัศน์และนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องภาคใต้กันอีกครั้งว่านโยบาย ‘รายได้ขั้นต่ำ 600 บาท/วัน และค่าตอบแทนปริญญาตรีขั้นต่ำ 25,000 บาท’ ในปี 2570 จะสามารถทำได้จริง

เช่นเดียวกับปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร คือปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เป็นเรื่องที่เรามีประสบการณ์มาแล้วตั้งแต่สมัยไทยรักไทย เราก็จะต้องพูดคุยกับประเทศผู้ผลิตน้ำยางพารารายใหญ่ เพื่อหามาตรการยกระดับราคาน้ำยางให้เกษตรกรได้ในราคาที่เหมาะสมกับเขา ปัญหาเรือประมงที่ถูกบังคับด้วยกรอบกฎหมายเข้มงวด จนส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่อเนื่องอื่น ตรงนี้เกี่ยวพันกับกฎหมาย การแก้ปัญหาต้องรอบคอบ เป็นระบบและยั่งยืน ผ่านการฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยเฉพาะชาวประมงให้รอบด้าน ตรงนี้ต้องใช้เวลาก็ต้องเริ่มคิดทำ นอกนอกนี้ยังมีปัญหายาเสพติดที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยมา ยาเสพติดต้องหมดไป

แพทองธาร ยังกล่าวถึงปัญหาที่เร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ ปัญหาราคาค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ที่สูงขึ้นมามากจนพี่น้องผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งพรรคเพื่อไทย หากได้เป็นรัฐบาลจะรีบเจรจาหาแหล่งพลังงานราคาถูก พร้อมหามาตรการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานรวมถึงมาตรการภาษี เพื่อแก้ปัญหาลดภาระให้พี่น้องประชาชนทันที

“พรรคเพื่อไทย เรามีความตั้งใจมากๆ ที่อยากให้พี่น้องของเราทั้งประเทศอยู่ดีกินดี ไม่ต้องตื่นเช้าแล้วคิดว่าจะหาเงินจากไหน ใช้หนี้อย่างไร กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เราทนทุกข์มามากมายแล้ว ในวันนี้ ในฐานะสะใภ้คนคอน เปิดใจรับเพื่อไทยไว้ในอ้อมใจได้ไหมคะ หนุ่ยตั้งใจจริง อย่าถุมหนุ่ยนะ เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าว