ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๑๖ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดเพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ