‘ชุมสาย’ ชี้ ‘ประยุทธ์’ ตั้ง ‘พีรพันธ์’ ใกล้ครบวาระรัฐบาล ต่างตอบแทนกันหรือไม่ เสี่ยงมีผลประโยชน์ทับซ้อน ขัดมาตรฐานทางจริยธรรม อาจมีวาระซ่อนเร้น

นายชุมสาย ศรียาภัย รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคำสั่งสลับเก้าอี้แต่งตั้งนายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยโยกนายดิสทัต โหตระกิต เลขานายกรัฐมนตรี ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งที่ไม่พบว่านายดิสทัต โหตระกิจ มีความผิดหรือไม่เหมาะสมประการใด จึงมีคำถามว่าในการสลับตำแหน่งครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความนิยมให้พรรคการเมืองในการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ ทั้งยังอาจตีความได้ว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ด้วยการใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กำหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา186 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562 หรือไม่

นายชุมสาย กล่าวต่อว่า กรณีนี้ส่อเจตนาถึงความไม่สุจริตหรือไม่ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ได้เตรียมตัวจะไปทำงานการเมือง เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยได้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคก่อนหน้านี้บ้างแล้ว ถือเป็นการทำงานการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยพฤตินัย ดังนั้นการแต่งตั้งหัวหน้าพรรคการเมืองที่ พล.อ.ประยุทธ์ เตรียมจะไปสังกัด ให้เป็นเลขานายกรัฐมนตรีในช่วงนี้ อาจเป็นไปโดยมีวาระซ่อนเร้น เป็นที่เคลือบแคลงสงสัย ว่าเป็นการต่างตอบแทนกันในทางการเมือง หรือทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนกับพรรคยิ่งกว่าประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชน หรือการอนุมัติโครงการต่างๆ มากมายช่วงท้ายๆของรัฐบาล

นายชุมสาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่ตนเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร จะให้ข้อมูลและร่วมมือกับคณะกรรมาธิการ เพื่อตรวจสอบหากเกิดความไม่ชอบมาพากลในการใช้งบประมาณ ต่างๆ โดยเฉพาะงบกลาง ของรัฐบาลช่วงปลายสมัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการใช้งบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมาย และเพื่อปกป้องประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

“ดีลนี้มีเดิมพันด้วยภาษีและประโยชน์ของพี่น้องประชาชน น่าเชื่อว่ามีวาระซ่อนเร้นแน่นอน เพราะเลขาธิการนายกฯอนุมัติ ในเรื่องสำคัญได้หลายเรื่อง เรื่องนี้พล.อ.ประยุทธ์ ควรมีความละอายทางการเมืองบ้าง แต่สังคมคงคาดหวังจริยธรรมจากบุคคลที่เคยเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ฉีกรัฐธรรมนูญมาแล้วได้ยาก” นายชุมสาย กล่าว