‘ลิณธิภรณ์’ ชี้ ‘ประยุทธ์’ แก้ยาเสพติดไม่เป็นอย่าฝืน เลิกอ้างสานงานต่อ อยู่มา 8 ปีไม่ทำ

ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในขณะนี้ ได้สะท้อนให้เห็นชัดถึงความผิดพลาด และล้มเหลวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการจัดการปัญหายาเสพติดในทุกด้านตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปราม ป้องกัน และการฟื้นฟูเยียวยา จากรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไตรมาส 3 ปี 2565 พบว่า คนไทยมีแนวโน้มเป็นผู้ป่วยประสบภาวะเครียด และซึมเศร้าประมาณ 1.36 ล้านคน โดยเดือนกันยายนมีผู้เข้ารับการรักษาอยู่ที่ร้อยละ 90.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 64 เกือบ 6% ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าคนไทยในปัจุจบันมีความเครียดเพิ่มขึ้น ซึ่งความเครียดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ประสบภาวะเครียดหาทางออกหลายคนจึงต้องพึ่งพายาเสพติดเพราะไปต่อไม่ได้

นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชยังมีการใช้สารเสพติดสูงถึง 622,172 ราย ในปี 2564 ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องได้รับบำบัดรักษาต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปี เพื่อป้องกันการกลับมาใช้สารเสพติดซ้ำ

แต่จากรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ในปี 2565 พบว่า กลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดเพียงครึ่งเท่านั้นที่ได้รับการดูแล คือร้อยละ 57.74 ยิ่งในผู้ป่วยยาเสพติดที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรงกว่า 53,484 ราย กลับไม่ได้รับการดูแลกว่า 25,234 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 47.18 ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ไม่ได้สนใจ ไม่ใส่ใจ หรือวางแผนการจัดการปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน และกำลังทำให้ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของคนไทยตกต่ำลง นอกจากปัญหาเก่า “ยาเสพติด” แก้ไม่ได้ ยังเพิ่มปัญหาใหม่ “กัญชาเสรี” เพราะร่างพ.ร.บ.กัญชง กัญชา และมีช่องโหว่ทางกฎหมายมากมาย กำลังจะเป็นภัยร้ายที่จะส่งผลในอนาคตต่อเด็ก และเยาวชนไทย

ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวต่ออีกว่า การแก้ปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการให้ครบวงจร นอกจากการปราบปราม ต้องรู้จักการป้องกัน วันนี้ รัฐบาลต้องสำรวจศูนย์บำบัดพักฟื้นและเจ้าหน้าที่ แพทย์ ให้เพียงพอ การติดตามผู้ป่วยต้องใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตาม ม.152 ในเดือนมกราคมปี 2566 พรรคเพื่อไทยจะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดพลาด และล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประประยุทธ์ ตั้งแต่ต้นทางในการปราบปรามยาเสพติดที่ล้มเหลว จนทำให้ยาบ้าถูกกว่าก๋วยเตี๋ยว และการป้องกัน ฟื้นฟูเยียวยาที่ไร้ประสิทธิภาพ และชี้ถึงเหตุผลว่าทำไมคนไทยควรพอได้แล้วกับผู้นำที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

“ ยาเสพติดแพร่หลาย ทำลายอนาคตลูกหลาน การทุจริตคอร์รัปชันเติบโต ธุรกิจการเมืองเฟื่องฟู นิติรัฐ นิติธรรมถูกตั้งคำถาม อย่าอ้างมีงานต้องทำต่อ เพราะประชาชนทุกวันนี้รู้แล้วว่า มีเวลาตั้ง 8 ปีทำไมไม่ทำ ” ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าว.