เพื่อไทยเปิดตัว 21 ผู้ซึ่งประสงค์รับสมัคร ส.ส.เพิ่มเติมทุกภาค ย้ำเป้าหมายชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ ต้องได้ ส.ส. 250 ที่นั่ง ยกมือโหวตนายกฯจากเพื่อไทย ‘ชลน่าน-ประเสริฐ’ ชี้ของขวัญปีใหม่ที่คนไทยอยากได้ คือ เพื่อไทยเป็นรัฐบาล

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในโอกาสเข้าใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 พรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งพี่น้องประชาชนคงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับของขวัญล้ำค่า คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เพื่อความสุข เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลาน ในการเลือกตั้ง ส.ส.ต้องเกิดขึ้นในปี 2566 ไม่ช้าก็เร็ว ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจ หากครบวาระของสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 หากมีการประกาศยุบสภาการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้น

ทั้งนี้ ของขวัญที่พี่น้องประชาชนต้องการมากที่สุด คือ โอกาส ที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ โอกาสที่ลูกหลานจะมีอนาคตที่ดี ดังนั้นในวันนี้ พรรคเพื่อไทยจึงได้เปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย เพิ่มเติมอีก 21 คน จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในฐานะพรรคการเมืองและเป็นสถาบันการเมืองของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน เรามีความเชื่อมั่นว่าอำนาจของประชาชนเป็นอำนาจใหญ่ที่สุดในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจว่าผู้ซึ่งประสงค์รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย จำนวน 21 คน เป็นผู้ที่มีความพร้อม มีความรู้ ความสามารถ เข้าถึงพื้นที่ เข้าใจพี่น้องประชาชน สามารถนำเอานโยบายของพรรคเพื่อไทยไปสู่พี่น้องประชาชน และสามารถนำเอาข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกลับมาสู่พรรคเพื่อไทยเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนเป็นนโยบายได้ เป้าหมายชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทย โดยจะต้องได้ที่นั่ง ส.ส. 250 ที่นั่งขึ้นไปเป็นกลไกในการยกมือเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกับพี่น้องประชาชน คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน เราจะทำให้เต็มที่ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

“พรรคเพื่อไทยขอขอบคุณผลสำรวจของนิด้าโพล เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565” สำรวจวันที่ 17-22 ธันวาคม 2565 เกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมือง ซึ่งประชาชนร้อยละ 34 สนับสนุนให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นอันดับ 1 เพราะชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคสามารถทำได้จริง แม้พรรคจะยังไม่ประกาศว่าใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เราจะยังมุ่งมั่นทำงานต่อไป และเชื่อว่ายิ่งสำรวจว่าคะแนนความนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ หลังเปิดตัวเป็นแคนดิเดตของพรรครวมไทยสร้างชาติ จะไม่มากกว่านี้ ขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ ที่มีความชัดเจนในการเปิดตัว เพราะจะทำให้ประชาชนได้ตัดสินใจได้ว่าจะเลือก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่ ” นพ.ชลน่านกล่าว

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีสิ่งดีๆ มามอบให้พี่น้องประชาชนในช่วงเข้าใกล้เทศกาลปีใหม่ ปี 2566 และใกล้เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยได้ทยอยเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ผู้และได้ลงพื้นที่ทำงาน พบปะ รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน ในวันนี้จึงเปิดตัวเพิ่มเติม 21 คน ซึ่งทุกคน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย มีทั้งที่เป็น ส.ส.ปัจจุบัน นักการเมืองท้องถิ่น นักวิชาการ และบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขา เพื่อมาร่วมอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทย เรามีความพร้อมทั้งตัวบุคคล พร้อมทั้งนโยบาย เพื่อมาทำงานให้พี่น้องประชาชน ดังนี้

ภาคเหนือ 4 คน

 1. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ จ. เชียงราย
 2. นายสมภพ คงความซื่อ จ. แม่ฮ่องสอน
 3. นายกิตติวัฒน์ วิเศษขัน จ. แม่ฮ่องสอน
 4. นายโสภณ ใจลังกา จ. ตาก

ภาคอีสาน 7 คน

 1. นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ จ. ชัยภูมิ
 2. นายทินพล ศรีธเรศ จ. กาฬสินธุ์
 3. นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ จ. ร้อยเอ็ด
 4. น.ส.ชญาภา สินธุไพร จ. ร้อยเอ็ด
 5. นายพีรภัทร ทองธีรสกุล จ. บุรีรัมย์
 6. นายอนันต์ ปาลีคุปต์ จ. สุรินทร์
  7.นายอนุชา วัชรศีขร จ.สุรินทร์

ภาคกลาง 6 คน

 1. น.ส.พลอย ธนิกุล จ. กาญจนบุรี
 2. นายปัญญา ชาติปัญญาวุฒิจ. สระแก้ว
  3.นายชัยณาม ว่องไว จ. เพชรบุรี
 3. นายจีราวัฒน์ กำบัง จ. ประจวบคีรีขันธ์
 4. น.ส.สัมฤทธิ์ เหมะ จ. สมุทรปราการ
  6.น.ส.นิชดา ปั้นเกตุ ตันติรักษ์ จ. สิงห์บุรี
  7.นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ จ. ปทุมธานี

ภาคใต้ 3 คน
1.นายอดิศักดิ์ สาหลำ จ. ปัตตานี
2.นายรุสดี แวบือซา จ. ปัตตานี
3.นายแวหะมะ แวและ จ. ยะลา

“ของขวัญปีใหม่ที่พี่น้องประชาชนอยากได้มากที่สุดคือ ได้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล เราจะทำงานอย่างหนัก เพื่อส่งมอบชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนในปี 2566 ให้ได้” นายประเสริฐ กล่าว

นายวิสุทธิ์ ไชยณุรณ ส.ส.พะเยา และประธาน ส.ส. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนในระดับเขต ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์ มีความศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทย เรามีความเชื่อมั่นว่า พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค พรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายว่าจะชนะการเลือกตั้งแลนด์สไลด์ ดังนั้น ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย พรรคเพื่อไทยต้องการชนะการเลือกตั้งทุกเขต เราต้องการมือในสภา เพื่อยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย โดยจากนี้ไปจะมีการอบรมให้ความรู้ผู้ซึ่งประสงค์รับสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เพื่อให้ทุกคนได้ดำเนินการตามข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ขอฝากทุกคนไว้ในอ้อมอก ในหัวใจของพี่น้องคนไทยด้วย

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณผลโพลที่มอบให้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งในใจของพี่น้องประชาชนในการสำรวจเกือบทุกครั้ง ทั้งหมดถือเป็นพลังให้เราเดินหน้าคัดสรรผู้ซึ่งประสงค์รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ที่มีความรู้ความสามารถ และจะได้เร่งนำนโยบายที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ตอบสนอง เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน หลังเทศกาลปีใหม้ พรรคเพื่อไทยจะมีการเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย อีก มั่นใจว่าจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้พี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอน