ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๓๙ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ กรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Categories: ประกาศ