“ทัศนีย์” หวังประชาชนหยุดวงจรอุบาทว์ลงโทษ“ระบอบประยุทธ์” อัดหลงมัวเมาในอำนาจชี้โยนนโยบายรัฐให้ท้องถิ่นแต่ไม่ให้งบประมาณไปดำเนินการ

นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่า ตลอด 8 ปีของการอยู่ในอำนาจ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เห็นชัดเจนว่ายังคงหลงมัวเมาในอำนาจ เพราะได้อำนาจมาจากการรัฐประหาร ดังนั้นจึงรวบอำนาจ ไว้กับตนเองและพรรคพวก จนถึงปัจจุบันยังไม่ยอมคายอำนาจเพื่อให้ประชาชน ได้มีโอกาสในการเลือกผู้บริหารประเทศของตนเอง

ภายหลังการยึดอำนาจ 2557 พลเอกประยุทธ์ให้สัญญาว่าจะกระจาย อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่เคยทำได้ ที่พลเอกประยุทธ์ ยึดอำนาจไปรวมไว้ที่ส่วนกลาง ทำให้องค์กรท้องถิ่นมีปัญหาเพราะไม่สามารถ ที่จะคัดสรรบุคลากรของตัวเองได้ ต้องรอให้ส่วนกลางจัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้ ส่งผลให้การทำงานในองค์กรท้องถิ่นมีปัญหามาก เพราะได้คนไม่ตรงกับสายงานที่ต้องการ

นางสาวทัศนีย์ กล่าวด้วยว่านอกจากยึดอำนาจในการบริหารท้องถิ่นแล้ว ยังยึดอำนาจทางการเงินด้วยจากเดิมรัฐบาลต้องจัดสรรเงินให้ท้องถิ่นที่ร้อยละ 35 แต่ปัจจุบันลดลงเพื่อเพียง ร้อยละ 29 เท่านั้น นอกจากนี้ในส่วนของงบประมาณที่มีให้ยังให้ท้องถิ่นรับผิดชอบนโยบายของรัฐบาลด้วย ทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนชรา นมโรงเรียนรวมไปถึงค่าอาหารกลางวันยังโยนไว้ในงบประมาณท้องถิ่น ทำให้งบประมาณท้องถิ่นมีปัญหา และทำงานได้ยากมาก เพราะปัจจุบันการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ก็ลดลง ปัญหาจากเศรษฐกิจที่ล่มสลาย ทำให้เก็บภาษีได้น้อยมาก

“พลเอกประยุทธ์ยังคงพยายามที่จะต่อท่ออำนาจ โดยอาศัยสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.และพรรคการเมืองบางพรรคให้มาเป็นนั่งร้านให้กับตัวเอง ในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง พร้อมใช้วิธีตกปลาในบ่อเพื่อน โดยใช้ปัจจัยเกื้อหนุนเชื่อว่าก่อนการเลือกตั้งจนถึงหลังการเลือกตั้งคงมีการแจกกล้วยกันจนหมดสวน เพื่อให้นักการเมืองเสนอชื่อพลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ดังนั้นหวังว่าพี่น้องประชาชนในคูหาเลือกตั้ง จะพร้อมใจกันหยุดวงจรอุบาทว์ทางการเมือง ในการเลือกตั้งปี 2566 ให้บทเรียนให้กับนักการเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชนและไม่สนใจความลำบากของพี่น้องประชาชนภายใต้ระบอบประยุทธ์ให้หมดสิ้นไป” นางสาวทัศนีย์ กล่าว