ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๐๑ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๔ กรณีลาออกจากสมาชิกพรรค

Categories: ประกาศ