ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๐๒ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ ๒ กรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Categories: ประกาศ