ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๐๓ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดตราด เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ