ลานปาล์มอ้าง ปาล์มล้น หยุดรับซื้อ กระทบชาวสวนถูกเท ราคาดิ่งลง ประยุทธ์ วุ่นเปิดตัวย้ายพรรค แต่ไม่วุ่นแก้ปัญหาปากท้องประชาชน

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธาน ส.ส. พรรค และประธานคณะทำงานนโยบายเกษตร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน เพราะขายผลผลิตไม่ได้ และราคากำลังตกต่ำสวนทางตลาดโลก จนเกษตรกรและอาชีพเกี่ยวข้องได้รับความเดือนร้อนถ้วนหน้าว่า ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันร้องเรียนผ่านว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เพื่อไทยพื้นที่ภาคใต้อย่างล้นหลาม เนื่องจากได้รับความเดือนร้อนจากลานปาล์มปิดรับการรับซื้อ ด้วยข้ออ้างปาล์มล้นโรงงาน ผลผลิตตกค้างเป็นจำนวนมาก จึงต้องหยุดการผลิตชั่วคราวนั้น เป็นความไม่ปกติจากรัฐบาลที่ไม่ดูแลปล่อยปละละเลย หรือจงใจเอื้อทุนผูกขาดให้เอาเปรียบเกษตรกร

ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการเกษตร พรรคเพื่อไทย กล่าวอีกว่า ปาล์มน้ำมันถูกจัดเป็น 1 ใน 5 พืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย และยังเป็นพืชพลังงานหลัก ที่มีศักยภาพในภาวะโลกต้องการใช้พลังงานสะอาดเป็นอย่างมาก จึงไม่มีความสมเหตุสมผลใดเลย ที่จะเกิดเหตุการณ์ผลผลิตปาล์มล้นตกค้างเป็นจำนวนมาก ทำให้กระทบไปยังชาวสวนปาล์มรายเล็กรายน้อย ขายไม่ได้ราคา ทั้งที่ตลาดทั่วโลกมีความต้องการ และเกษตรกรไทยมีสินค้า แต่ทำไมไม่ได้ขาย

ปาล์มรวมทั้งพืชผลทุกชนิดของเกษตรกรไทย ต้องเจอปัญหาทั้งที่ไม่ควร คือราคาผลผลิตตกต่ำสวนทางตลาดโลก ทั้งที่ตลาดโลกในยุคความมั่นคงทางอาหารต้องการพืชผลการเกษตรเป็นอย่างมาก พืชผลเกษตรเป็นของดีมีคุณค่า หากอยู่ในมือรัฐบาลที่บริหารเป็น ตะวันออกกลางขุดน้ำมันจากดิน เรียก ‘น้ำมันแขก’ รวมกลุ่มค้าขายต่อรองรักษาเสถียรภาพราคากับมหาอำนาจในตลาดโลก จนร่ำรวย ตรงกันข้าม บ้านเราปลูกน้ำมันบนดินด้วยมือคนไทย เรียก ‘น้ำมันไทย’ กลับอ่อนแอ ไร้อนาคต ไม่ได้รับการเหลียวแล

“ส.ส. ภาคใต้ปัจจุบัน อยู่ในพรรครัฐบาลทั้ง 3 พรรค แต่กลับทิ้งชาวสวนปาล์ม ขอเตือน พล.อ.ประยุทธ์ว่า อย่าเมามันสาละวนอยู่แต่การโยกย้ายพรรค เล่นเกมการเมืองเปิดตัวนายกฯ เลย ขอให้ช่วยรีบแก้ปัญหาชาวสวนปาล์มและเกษตรกรก่อน ผู้แทนราษฎรต้องรู้ทุกข์รู้สุข เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่ปล่อยให้นายทุนผูกขาด เอาเปรียบกดขี่คนทำกิน สำหรับพรรคเพื่อไทย แม้ว่าในรัฐบาลชุดนี้จะไม่มี ส.ส. ภาคใต้ แต่ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย พร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า เราลงพื้นที่รับฟังความเดือนร้อน มีแผนและแนวทางชัดเจนเพื่อจัดการปัญหา โดยมีเป้าเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี หากยังจำได้ เมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ราคาพืชผลขึ้นยกแผง เราเคยทำได้ และจะทำอีก ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นเพื่อไทย นโยบายดีๆ ใครก็พูดได้ แต่พรรคที่ทำได้และทำเป็นคือเราเท่านั้น” ประธาน ส.ส. พรรคเพื่อไทย กล่าว