คำขวัญถึงพ่อแม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566 จากพรรคเพื่อไทย การสร้างคนต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว เสรีภาพและโอกาสคือหัวใจสู่ความคิดสร้างสรรค์

ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค และประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พรรคเพื่อไทย กล่าวเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2566 ว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญและมีนโยบายเพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างคน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพและโอกาส ซึ่งเป็นแก่นหัวใจที่แท้จริงของประชาธิปไตย จะเป็นที่มาของการปลดปล่อยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่จะนำสู่การสร้างรายได้อย่างไม่สิ้นสุด และการสร้างคนจะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว

ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวได้เต็มปากว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมทุ่มเท เพื่อส่งเสริมและสร้างคนให้ประเทศไทยแข่งขันได้อย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีโลก เรามีเป้าเพื่อสร้างคนทำงานทักษะสูง สร้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง รายได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี มีค่าแรงไม่ต่ำกว่า 600 บาท/วัน ปริญญาตรีมีค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน ภายในปี 2570 และเพื่อไทยมีแผนฟื้นเศรษฐกิจทั้งระบบ ด้วยการเฟ้นหา สร้างโอกาสศักยภาพที่ซ่อนเร้นในทุกครัวเรือน ออกมาฝึกฝนเจียรนัย สร้างแนวทางชัดเจนเพื่อหารายได้ผ่านโครงการ 1 ครอบครัว 1 ศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์

พรรคเพื่อไทย ส่งเสริมเสรีภาพและโอกาสที่ทุกคนจะได้เลือกเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีได้ตามความถนัด ตามความสนใจ ได้ทุกที่ทุกเวลา นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม คือศูนย์การเรียนรู้แบบ TCDC และ TK Park ที่พรรคเพื่อไทยได้ทำสำเร็จมาแล้ว และเราจะทำให้เกิดขึ้นอีก แต่ครั้งนี้จะขยายไปทุกจังหวัด พร้อมๆ กับแพลตฟอร์ม Learn to Earn เรียนแล้วมีรายได้ เรียนรู้ง่ายตลอดชีวิต

“การสร้างคนต้องเริ่มที่ครอบครัว และพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่อยู่คู่ประเทศไทยมากว่า 20 ปี อยากฝากคำขวัญถึงพ่อแม่ผู้ปกครองจุดเร่ิมต้นของการสร้างคนคุณภาพไว้ในโอกาสนี้ด้วย … ‘สร้างประชาธิปไตยในบ้าน สอนทักษะการใช้ชีวิต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ไม่ปิดกั้นเทคโนโลยี’ ประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” กล่าว