ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๐๔ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ ๑ กรณีลาออกจากสมาชิกพรรค

Categories: ประกาศ