ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๐๗ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ ๑ กรณีลาออกจากสมาชิกพรรค

Categories: ประกาศ