“ดร.เผ่าภูมิ” ชูโมเดล “ภาคบริการ 2570” คู่ขนานท่องเที่ยวแบบเดิม ดันเขตธุรกิจใหม่ 4 ภาคเป็นศูนย์กลาง

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และผู้อำนวยการศูนย์นโยบายพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดการสร้าง “ภาคบริการ 2570” ว่า

วันนี้ภาคบริการของโลกขยายตัวทวีคูณ แต่ไม่ใช่จากการท่องเที่ยว!

กว่าทศวรรษที่ไทยใช้การท่องเที่ยวเป็นหัวหอกเพื่อเข็นเศรษฐกิจประเทศ ท่องเที่ยวของไทยเป็นภาคบริการยุคเก่า ใช้ทะเล ภูเขา ธรรมชาติ และสิ่งปลูกสร้าง เป็นจุดขาย จะได้เงินกันต้องเจอหน้ากัน สร้างมูลค่าต่ำ มีผลิตภาพแรงงานต่ำ ผันผวนตาม ศก. โลก และเป็นการท่องเที่ยวเน้นปริมาณก่อนคุณภาพมาโดยตลอด

ต่อมา ไทยก็กลับมานั่งคิดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวมากแต่มีรายได้ต่อหัวต่ำนั้นไม่ใช่คำตอบ ต้องเป็นนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูง รายได้ต่อหัวสูง อยู่ในไทยนานๆ เน้นนักท่องเที่ยวจากยุโรป โอเชียเนีย เอเชียใต้ แต่นั่นก็ยังไม่พอ!

วันนี้ประเทศรายได้สูง รวมทั้งอินเดีย กำลังโกยเงินมหาศาลจากภาคบริการรูปแบบใหม่ (Modern Services) ที่สร้างรายได้จากการขายบริการในรูปแบบใหม่ ไม่ต้องมาเจอหน้ากัน ก็หาเงินจากการขายบริการได้ ผ่าน Online Outsourcing ข้ามชาติ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวกลาง เช่น การบริการด้านบัญชีและกฎหมาย การบริการด้านธุรกิจการเงิน การบริการด้านวิศวกรรมและสถาปนิก การบริการแฟลตฟอร์ม การบริการด้านการศึกษา การบริการซอฟต์แวร์และ IT การบริการด้านการแพทย์ การบริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ การบริการด้านการตลาด เป็นต้น เหล่านี้คือการหารายได้จากภาคบริการข้ามชาติรูปแบบใหม่ ซึ่งกำลังขยายตัวสูงมาก มีผลิตภาพแรงงานสูงกว่าถึง 6-12 เท่าตัว โกยเงินเข้าประเทศในต้นทุนที่ถูกกว่า แต่ไทยมีภาคบริการรูปแบบใหม่นี้เพียง 14% ของ GDP (สหรัฐอเมริกา 38% สิงค์โปร์ 33% ฟิลิปปินส์ 19% มาเลเซีย 19%) ทำให้ไทยเป็นประเทศท้ายๆของอาเซียน และไร้การสนับสนุนและทิศทางจากภาครัฐ

พรรคเพื่อไทยปักธงตั้งเป้าสร้างภาคบริการรูปแบบใหม่ภายในปี 2570 คู่ขนานกับท่องเที่ยวแบบเดิม ซึ่งต้องใช้ทั้งทักษะวิชาชีพ (วิศวกรรม บัญชี การแพทย์…) ซึ่งไม่น่าห่วง ผนวกกับทักษะดิจิทัล ซึ่งตรงนี้น่าห่วงมาก ต้องยกเครื่องทั้งคนและโครงสร้างด้านดิจิทัล โดยพรรคเพื่อไทยตั้งเป้าตอก 2 เสาเข็ม ศก. ดิจิทัลให้กับประเทศ “สร้างคนให้รู้ สร้างโครงสร้างให้พร้อม” โดยเฉพาะในเขตธุรกิจใหม่ทั้ง 4 ภาค ซึ่งจะเป็นแหล่งบ่มเพาะทักษะดิจิทัล แหล่งสร้างงานยุคใหม่ โดยสร้างกฎหมายธุรกิจชุดใหม่ดึงดูดและเอื้อต่อโมเดลภาคบริการยุคใหม่จากต่างชาติให้มาลงทุนในไทย รื้อกฏระเบียบการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างชาติ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อภาคบริการรูปแบบใหม่ ทลายข้อจำกัดในระบบการเงินด้วย CBDC และดึงดูด Digital Nomad จากต่างประเทศเข้าพำนักในไทย โดยใช้ 4 เขตธุรกิจใหม่เป็นศูนย์กลาง

เพราะวันนี้เราถึงทางตันของรายได้แบบเก่า รายได้รูปแบบใหม่ เครื่องยนต์ตัวใหม่จึงต้องถูกสร้างขึ้น