เนื่องในวันสาธารณรัฐอินเดียครบรอบ 74 ปี ผู้แทนฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์พรรคเพื่อไทย นายนิกร ชัจเดว (อดีต ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตวัฒนา) ร่วมงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

เนื่องในวันสาธารณรัฐอินเดียครบรอบ 74 ปี ผู้แทนฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์พรรคเพื่อไทย นายนิกร ชัจเดว (อดีต ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตวัฒนา) ร่วมงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย