ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๐๙ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๒ กรณีลาออกจากสมาชิกพรรค

Categories: ประกาศ