ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๑๖ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ