ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๑๗ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ