ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๑๙ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ