ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๒๑ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ