เพื่อไทยเปิดตัว ‘อ๋อม-สกาวใจ’ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ลงเขตสะพานสูง ประเวศ ‘มาดามนครบาล’ มั่นใจ เพื่อไทยแลนด์สไลด์ กทม.ครบ 33 เขต

(6 กุมภาพันธ์ 2566) พรรคเพื่อไทย นำโดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคเพื่อไทย นายพิชัย นริพทะพันธุ์ กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กลุ่มงานบริหารพื้นที่ กทม. ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย นายวราวุธ ยันต์เจริญ กลุ่มงานบริหารพื้นที่ กทม. ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคเพื่อไทย รวมทั้ง ส.ส.กทม. และสมาชิกพรรค เข้าร่วมแถลงข่าวเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ภาคตะวันออก และ กทม.พรรคเพื่อไทย ได้แก่

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความภาคภูมิใจเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จันทบุรี ซึ่งถือเป็นพื้นที่ศักยภาพสูง มีความโดดเด่นด้านเกษตรกรรม ท่องเที่ยวและประมง เป็นพื้นที่หมุดหมายของพรรคเพื่อไทยในการส่งเสริมศักยภาพให้กลายเป็นเมืองแห่งผลไม้และอัญมณี จึงขอเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จันทบุรีในวันนี้ และเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง กทม.อีก 3 คน ทำให้ กทม.เปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ครบทั้ง 33 เขตแล้ว

สำหรับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของพรรคเพื่อไทย ต้องชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ ต้องได้ ส.ส.มากกว่า 251 ที่นั่งขึ้นไป เพื่อปิดกั้นอำนาจเก่า กลไกที่บิดเบี้ยวในรัฐธรรมนูญ ไม่ให้มายื้อแย่งประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล ทั้งนี้พวกเขาต้องการ ส.ส.เพียง 25 ที่นั่งเท่านั้นก็สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ แต่พรรคเพื่อไทยต้องการชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลาย จาก 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1.บุคลากรของพรรคเพื่อไทย และผู้แทนราษฎร ที่เข้าถึงพื้นที่ เข้าใจประชาชน

2.นโยบายที่เป็นประชาธิปไตยที่จับต้องได้ ทำได้จริง คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน เป็นสินค้าทางการเมืองที่พี่น้องประชาชนให้ความมั่นใจว่า เพื่อไทยประกาศแล้วทำได้จริง และเตรียมประกาศเพิ่มอีก 7 นโยบายหลังยุบสภา

3.แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ที่จะได้รับความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนและนานาอารยประเทศให้การยอมรับ ซึ่งมีครบตามกฎหมายจำนวน 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประชาชนสามารถฝากความหวังและมอบความไว้วางใจเพื่อนำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตได้ ที่จะเป็นผู้นำพาการเลือกตั้งให้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งพรรคเพื่อไทยพร้อมประกาศทั้ง 3 รายชื่อในเวลาอันใกล้นี้

“กทม.เป็นหัวใจของประเทศไทย เป็นศูนย์การการเมืองการปกครอง เป็นศูนย์กลางทางมิติสังคม สะท้อนทุกอย่างภายในประเทศ เป็นพื้นที่ที่เพื่อไทยให้ความสำคัญมาก เรามั่นใจว่า ส.ส. ว่าที่ผู้สมัคร และ ส.ส.ในอนาคต จะตอบโจทย์พี่น้องประชาชนทุกมิติ ฝากชาว กทม.ช่วยกันพิจารณาสร้างโอกาสร่วมกับพรรคเพื่อไทย เพื่ออนาคตของ กทม.และประเทศชาติ เพื่อไทยยึดมั่นถือประชาชนเป็นหัวใจ ร่วมชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ให้ถล่มทลาย” นายแพทย์ชลน่านกล่าว

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยทำงานต่อเนื่องเพื่อประชาชน โดยวานนี้ที่ได้ลงพื้นที่ภูเก็ตและพังงา ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และในฐานะของ ส.ส.นครราชสีมาผู้แทนของคนโคราช ขอขอบคุณชาวโคราชที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยทั้งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ส.ส.แบ่งแขตและบัญชีรายชื่อ จากโพลนิด้าล่าสุด ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยขอเปิดตัว ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ภาคตะวันออก 2 คน และ กทม.อีก 3 คน ได้แก่

ภาคตะวันออก 2 คน ได้แก่

  • จันทบุรี
  1. นายวันทิตย์ ตั้งรักษาสัตย์
  2. นายนิติรุจน์ ศิระวิเชษฐ์กุล

กทม.3 คน ได้แก่
1.นางสาวสกาวใจ พูนสวัสดิ์ กทม. เขตสะพานสูง ประเวศ
2.นายเอกภาพ หงสกุล กทม. เขตสายไหม
3.นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกระดี่ กทม. เขตบางขุนเทียน

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พื้นที่ กทม.ในขณะนี้ มีความพร้อมทุกด้านได้แก่

1.ความพร้อมด้านผู้สมัครครบทั้ง 33 เขต ทั้ง ส.ส.ปัจจุบัน และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถ ลงพื้นที่ต่อเนื่อง เข้าใจถึงปัญหาในพื้นที่พร้อมรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพฯ

2.ความพร้อมเรื่องนโยบาย ทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทย และนโยบายของ กทม. กลั่นกรองมาจากปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เช่นเดียวกับนโยบายของ ส.ก.ที่ทำได้จริง ด้วยนโยบายที่ คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน ทุกนโยบายทำได้จริง

3.ความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ เพราะตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา ภายใต้การนำของรัฐบาลปัจจุบัน ประเทศประสบกับวิกฤติมากมาย โดยเฉพาะวิกฤติด้านเศรฐกิจ ปากท้อง การแพร่ระบาดของโรค ยาเสพติด และการทุจริตในวงกว้าง ทุกอย่างล้วนสะท้อนถึงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้

“ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องเปลี่ยนรัฐบาลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาแก้ไขวิกฤติของประเทศ พรรคเพื่อไทย ขออาสา มาแก้ไขวิกฤติของประเทศ โดยนำ ส.ส.ที่มีคุณภาพ นโยบายดีๆที่สามารถทำได้จริง และเคยสำเร็จมาแล้วในอดีต ให้กลับมาพลิกฟื้นประเทศในครั้งนี้ ดิฉันขอโอกาส จากพี่น้อง กทม. และพี่น้องทั้งประเทศ โปรดใช้สิทธิ์ของท่าน ร่วมกันพลิกฟื้นประเทศ โดยเลือกพรรคเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ เราจะก้าวข้ามอดีต และร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศไปด้วยกัน” นางพวงเพ็ชร กล่าว

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในพื้นที่ต่างๆในช่วงที่ผ่านมา ทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับทราบปัญหาและนำเสนอนโยบายไปสู่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการลงพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ตและพังงา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี