“วันนิวัติ”พร้อมดึงทุกภาคส่วนร่วมยกระดับการศึกษาไทยให้เท่าทันโลก เชื่อเพื่อไทยเข้าวินที่ขอนแก่นยกจังหวัด ชี้คนอีสานมั่นใจนโยบายพรรคเพื่อไทย

นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงกลางปี 2566 มั่นใจว่าประชาชนจะตอบรับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 11 เขตเลือกตั้งอย่างแน่นอน ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนพบว่าประชาชนเชื่อมั่นในนโยบายของพรรค โดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ประชาชนมั่นใจว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยจะช่วยพลิกชีวิตของพี่น้องเกษตรกรได้

นอกจากนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย ที่ผ่านมาทุกคนทำงานหนักมาก ในการลงพื้นที่เพื่อไปพบปะพูดคุยถึงนโยบายของพรรค โดยชูจุดขายยุทธศาสตร์ 3 ขา ของพรรคคือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และขยายโอกาส ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชน และมั่นใจว่าหากพรรคเพื่อไทยได้โอกาสเป็นรัฐบาลและมีโอกาสเข้าบริหารประเทศ รายจ่ายของประชาชนจะลดลงและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น รวมทั้งมั่นใจว่าสินค้าเกษตรทุกประเภทมีการปรับราคาขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งประชาชนเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยทำได้และที่ผ่านมาก็ทำให้เห็นมาแล้วนโยบายของพรรคช่วยให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นอย่างไร

นายวันนิวัติ กล่าวด้วยว่า ส่วนที่มีการคาดหมายกันว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น มีการใช้เงินซื้อเสียงเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน ที่บางพรรคการเมืองยังคงคิดว่าเงินสามารถทำให้ชนะการเลือกตั้งได้ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ไม่กังวลเพราะประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้มาก และเงินไม่สามารถซื้อคนอีสานได้ ทั้งนี้ประชาชนมีคำขวัญในพื้นที่อีสานว่า เงินหมาหาย งูเห่าตายไร้ราคา ที่อีสานอย่างแน่นอน ประชาชนจะให้บทเรียนสำคัญกับพรรคการเมืองที่ดูถูกและไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชน

“นอกจากนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะนำเสนอนโยบายด้านการศึกษาใหม่ เพราะมั่นใจว่ากฎหมายปฎิรูปการศึกษาของรัฐบาลไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาและไม่ทันในสมัยประชุมที่จะหมดลง ดังนั้นในรัฐบาลหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมเสนอพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ ที่ผ่านการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเดินหน้าการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อยกระดับการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นโดยจะมีการบูรณาการ ทั้งบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ การศึกษาในอนาคต” นายวันนิวัติ กล่าว